Inkoop en aanbestedingen

Bij inkoop van goederen, diensten en werken volgt HTM de aanbestedingsregels van de Aanbestedingswet 2012 en van haar eigen aanbestedingsreglement.  

Bij inkoop van goederen en diensten gebruikt HTM de standaard inkoopvoorwaarden. Voor inkoop van werken gebruikt HTM de U.A.V. 2012 met enkele aanpassingen. 

HTM Inkoopvoorwaarden

HTM Aanbestedingsreglement

HTM gebruikt CTM Aanbestedingsplatform 

Om de aanbestedingsprocedures zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen maakt HTM gebruik van het CTM Solution online aanbestedingsplatform. Wil je als leverancier meedoen met openbare (Europese) aanbestedingen van HTM? Registreer je dan op CTM Solution. Het maken van een account is gratis. Ben je al geregistreerd, dan kun je gebruik maken van je bestaande account.

Vragen over CTM?

Neem contact op met de helpdesk van CTM Solution. Tel. 020 - 6708500

Stuur een email

De publicaties voor HTM aanbestedingen staan op tenderned.nl. Zoek op: HTM personenvervoer N.V.

 

 

Erkenningsregelingen

Voor diverse categorieën werken, diensten en leveringen gebruikt HTM een erkenningsregeling. Partijen kunnen zich hiervoor op ieder tijdstip aanmelden. De doorlooptijd voor erkenning bedraagt in de praktijk 3-6 maanden. Dit is onder meer afhankelijk van de snelheid en compleetheid waarmee gegadigden hun informatie aanleveren.

De erkenningsregeling voor spoorlaswerk is komen te vervallen. De behoefte van HTM is gewijzigd. Met ingang van 01-05-2015 is na een EU aanbesteding, de opdracht gegund aan TSB GmbH. Dit is een opdracht met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlening van 2 maal 1 jaar. 

Voor laswerk aan het spoor (met name verhardingslassen) is de erkenningsregeling gepubliceerd in 2010. Deze is per 01-01-2015 komen te vervallen (SMAW, proces 111). De aannemers, erkend volgende categorie 5.2, dienen verbindingslassen volgens nieuwe HTM norm ‘VILL’ uit te voeren (HTM zal de betreffende aannemers hierover verder informeren).

Met ingang van 1 januari 2014 is de nieuwe erkenningsregeling 2014 - 2017 in werking getreden voor de categorieën 5.1 t/m 5.5.

Vragen over erkenningsregelingen?

Neem contact op met de heer D. Blischke, sectorhoofd Inkoop.

Stuur een email

Erkenningsregelingen 2014 - 2017

HTM KvK-nummer
27014495

  

 

 

HTM tekent Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen en Code Verantwoordelijk Marktgedrag

HTM draagt graag bij aan een duurzame, leefbare en bereikbare samenleving. Openbaar vervoer is naar zijn aard al een veilige en verantwoorde manier van reizen met een relatief lage milieubelasting en een gering ruimtebeslag per reiziger. Maar HTM doet meer. Zo vindt HTM het belangrijk dat haar leveranciers ook een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Onlangs tekende HTM daarom de code Maatschappelijk Verantwoordelijk  Marktgedrag van de AWVN en het Manifest Maatschappelijk Inkopen en Ondernemen van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI).

Het inkoopbeleid van HTM  kent de volgende uitgangspunten:

Integriteit:

  • HTM: houden aan wet- en regelgeving en gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI)
  • Leveranciers: aanbestedingsreglement HTM en inkoopvoorwaarden HTM, toepassing uitsluitingsgronden bij aanbestedingen.

Duurzaamheid o.b.v. afweging toepasbaarheid, mogelijkheden en financiële haalbaarheid:

  • HTM neemt bij inkopen de milieuaspecten in acht
  • Markt- productanalyse: mogelijkheden op gebied van duurzaamheid
  • Aanbestedingsstukken: mogelijke duurzaamheidscriteria opnemen
  • Volledig digitaal inkoop en aanbestedingsproces

Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats:

  • Arbeidsomstandigheden: geen producten, diensten of werken die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden tot stand komen of zijn gekomen (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie werknemers, niet betaling van leefbaar loon)
  • Social Return, indien passend en mogelijk, worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet om (delen van) de opdracht uit te voeren.

Innovatie:

  • HTM moedigt, daar waar mogelijk, innovatiegericht inkopen (en aanbesteden) aan. HTM zoekt naar een innovatieve oplossing en/of de leverancier mag als alternatief een innovatieve oplossing aanbieden of een verdere ontwikkeling van een bestaand product.

 

tram met gebied