Persbericht

28 June 2019

Gevolgen staking voor reizigers HTM

Deze week maakten vakbonden FNV en CNV een staking bekend bij HTM vanwege de vastgelopen cao onderhandelingen. Deze staking vindt plaats op woensdag 3 juli van 6.00 uur tot 10.00 uur met alle gevolgen van dien voor de dienstregeling van tram en bus in de Haagse regio.
HTM ondersteunt de door de vakbonden aangekondigde staking van 3 juli aanstaande niet. “Onze reizigers worden keer op keer gedupeerd. Dat betreuren wij zeer. Wij blijven daarom woensdagochtend de dienstregeling zo goed als mogelijk rijden. We vinden het jammer dat de vakbonden dit uiterste middel inzetten terwijl er in onze optiek nog ruimte was én is voor het gesprek.” aldus Karen Bosch, lid van het directieteam HTM. 

Nadruk op loonsverhoging
Volgens HTM gaat het de vakbonden bij deze staking vooral om het afdwingen van een loonsverhoging van 4 tot 5% als onderdeel van een eenjarige cao. Bonden geven aan dat dit jaar er een forse loonstijging noodzakelijk is gezien loonmatiging van de afgelopen jaren. Bij HTM stegen de lonen, in tegenstelling tot andere gesubsidieerde bedrijven, elk jaar door. De lonen bij die bedrijven stegen in het eerste kwartaal van 2019 gemiddeld tussen 2 en 3%. Karen Bosch: “Ons eindbod van 2,8% is dus marktconform en ligt in lijn van vergelijkbare cao’s. Ook biedt HTM maatregelen op het gebied van werkdrukvermindering en voor oudere medewerkers. Deze kosten ons bedrijf ook geld. Het is simpelweg niet mogelijk om aan alle eisen tegemoet te komen. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat het onlangs aangenomen Pensioenakkoord meetelt in de toekomstige kosten voor HTM.


Gevolgen voor de reizigers van HTM
Reizigers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer moeten er rekening mee houden dat HTM op de ochtend van woensdag 3 juli geen betrouwbare dienstregeling kan rijden. “We willen medewerkers die niet willen staken de gelegenheid bieden om hun dienst te rijden. Maar we weten pas op de dag zelf hoeveel medewerkers we kunnen inzetten. In het ergste geval zijn er onvoldoende trambestuurders en buschauffeurs beschikbaar en  rijden we niet.”

Advies aan de reizigers
Helaas is het onvermijdelijk dat door deze staking van de vakbonden, reizigers van HTM te maken krijgen met uitval van ritten, volle trams en bussen, en mogelijk een langere reistijd. HTM adviseert haar reizigers dan ook om als dat mogelijk is de reis uit te stellen of gebruik te maken van alternatief vervoer. Na 11.30 uur zal de dienstregeling van HTM weer zoveel mogelijk op het normale niveau zijn.