Persbericht

18 September 2019

HTM onderzoekt gevaarlijke stoffen

Op woensdag 4 september heeft HTM medewerkers van de werkplaats voertuigen geïnformeerd over de stand van zaken van een onderzoek naar het werken met schadelijke stoffen. Sinds het begin van dit jaar onderzoekt de afdeling Veiligheid, Kwaliteit en Milieu van HTM het werken met dergelijke stoffen. Het gaat daarbij om chemicaliën, maar ook zware metalen als lood en chroom. Uit eerste indicaties bleek dat op de trams uit de GTL8-1 serie dit inderdaad in de toegepaste verf zat. Vanaf dat moment heeft HTM uit voorzorg het werken aan alle GTL-trams gestaakt. Nader onderzoek  door een onafhankelijke instantie heeft de aanwezigheid van zware metalen bevestigd op zowel de GTL8-1 als hergebruikte delen ervan op de GTL8-2-serie.

“Medewerkers van HTM werken volgens strikte procedures en instructies waarin is voorgeschreven welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Sinds de mogelijke aanwezigheid van zware metalen als lood en chroom is aangetoond, heeft het bedrijf daarom herstelwerkzaamheden aan de GTL-trams stilgelegd.”, aldus Saskia Dwars, lid van het directieteam van HTM en verantwoordelijk voor HRM.

Een volgende stap is dat HTM met een blootstellingsmeting de effectiviteit van de huidige beheersmaatregelen (puntafzuiging) en beschermingsmiddelen wil laten bepalen. “Dan weten we of deze afdoende zijn of dat deze zo nodig moeten worden aangepast.” Voor allerlei werkzaamheden is bij medewerkers bekend welke maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen bij het uitvoeren ervan moeten worden gebruikt. Ook is in voorschriften voor het gebruik van chemicaliën aangegeven welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

Saskia Dwars: “Nu alle medewerkers zijn geïnformeerd kunnen we het verdere onderzoek in gang zetten. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben wij de medewerkers zo goed mogelijk geprobeerd te informeren. Mochten zij nog zorgen hebben, dan zijn er meerdere aanspreekpunten binnen ons bedrijf waar ze terecht kunnen.”