PERS

22 March 2020

HTM rijdt niet meer langs de Haagse Markt

HTM rijdt een aangepaste dienstregeling voor die mensen die een vitale functie hebben. Zij moeten kunnen blijven rekenen op tram of bus van vroeg tot laat. HTM wil daarnaast ook goed blijven zorgen voor haar medewerkers, zodat zij dat ook veilig kunnen doen. HTM constateerde afgelopen week een minder sterke afname van reizigers die gebruik maken van bus of tram om naar de Haagse Markt te gaan. Dat zien we onder andere in bus 25, trams 6 en 12. Bij bus en de rood-beige trams is er een open cabine, waardoor dit een verhoogd risico met zich meebrengt voor onze medewerkers. Dat vinden wij ongewenst. Daarom rijdt HTM vanaf maandag 23 maart een omleidingsroute voor bus 25 en trams 6 en 12. De omleidingen gelden op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. De overige dagen en tijdstippen rijden we de normale routes.

Wij verzoeken al onze reizigers zich te houden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dat betekent: afstand houden, reis alleen met het OV als dat noodzakelijk is, stel uw reis uit als dat kan, of maak gebruik van een ander vervoermiddel zoals een (deel)fiets.

Omleidingsroutes

Tram 6 beide richtingen
Vanaf Leyenburg via Dierenselaan, Loosduinseweg naar de Lijnbaan. Vervolgens via Brouwersgracht en dan eigen route.
 
Tram 12 beide richtingen
Vanaf Duindorp tot Loosduinseweg via de Lijnbaan, Prinsegracht, naar de Jan Hendrikstraat en dan rondje rond de Grote Kerk. Tram 12 tijdt dus niet naar station Hollands Spoor
 
Bus 25 beide richtingen
Vanaf Lozerlaan tot De la Reyweg via de Loosduinseweg en Prinsegracht naar eindpunt Grote Markt.

Zie voor de meest actuele reisinformatie op www.htm.nl