PERS

11 May 2020

HTM start test betere spreiding reizigers

Vanaf dinsdag 12 mei start HTM een test met bestickering op de halten Spui (tramtunnel) en Rijnstraat. Daarmee wil HTM zorgen voor een betere spreiding van in- en uitstappende reizigers. Immers, niet alleen in tram of bus maar ook op de halte moeten reizigers 1,5 m afstand van elkaar houden. Wanneer de tram stopt op de halte, worden uitstappende reizigers begeleidt met pijlen om de halte te verlaten. Hiermee worden zij gescheiden van de wachtende reizigers die willen instappen. Via aangebrachte stippen kunnen zij op afstand van elkaar wachten totdat kan worden ingestapt. Onder andere OV stewards van HTM zijn op de testhalten aanwezig om de reizigers te informeren en​ tijdens de test alles in goede banen te leiden. De test met de haltebestickering is onderdeel van de InnOVatieroute; het gezamenlijke innovatieprogramma van ov-bedrijven HTM en RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Reis alleen met het OV als het noodzakelijk is

HTM blijft iedereen verzoeken om alleen gebruik te maken van tram of bus als dat noodzakelijk is. HTM rijdt een aangepaste dienstregeling zodat mensen uit vitale sectoren kunnen blijven rekenen op tram of bus. Met het in acht nemen van de 1,5 meter afstand is de huidige capaciteit van tram of bus onvoldoende om meer reizigers veilig te vervoeren. Niet-noodzakelijke reizigers worden dan ook niet in tram of bus verwacht. Het afstand houden van elkaar kan niet in te volle trams of bussen. HTM vraagt reizigers de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen, een reis uit te stellen, of gebruik te maken van een ander vervoermiddel als bijvoorbeeld een (deel) fiets als men toch op pad moet.