PERS

HTM Vervoerplan 2021 vastgesteld

HTM Vervoerplan 2021 vastgesteld

Op basis van de sterke groei in 2019 heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) het mogelijk gemaakt voor HTM om extra openbaar vervoer aan te bieden tijdens de spits. Zo worden er in de dienstregeling van 2021 extra trams ingezet op de lijnen 2, 3, 4 en 9 en extra bussen op de lijnen 21 en 26. Dit zijn enkele van de maatregelen die HTM heeft opgenomen in haar Vervoerplan 2021, dat op woensdag 8 juli is behandeld en akkoord bevonden door de Bestuurscommissie Vervoerautoriteit van MRDH.

HTM heeft haar Vervoerplan 2021 ingediend voor de coronacrisis en in haar plan geen rekening gehouden voor de daarmee samenhangende gevolgen voor het OV. “Vanwege de coronamaatregelen rijden wij vanaf 1 juli weliswaar een volledige dienstregeling, maar vervoeren wij al maanden veel minder reizigers. Minder reizigers betekent minder inkomsten. De Rijksoverheid heeft ons en de andere vervoerders tot het einde van dit jaar een beschikbaarheidsvergoeding toegezegd, dat zo’n 93-95% van ons inkomstenverlies dekt.” aldus Jaap Bierman, algemeen directeur HTM. “Hoe dat in 2021 eruit ziet, is nu nog niet bekend. We zijn hierover over al in gesprek met de Rijksoverheid, vervoerregio’s en vervoerders. In september worden de gesprekken daarover hervat. Het resultaat kan gevolgen hebben voor het door ons voorgestelde Vervoerplan 2021.”

Makkelijker overstappen van bus 23 naar tram 3

Het huidige eindpunt van bus 23 aan het De Savornin Lohmanplein is voor HTM een ongewenste situatie aangezien er onnodig omgereden moet worden om het eindpunt te bereiken. De gemeente Den Haag heeft ingestemd om een definitief eindpunt met halte aan te leggen op het De Savornin Lohmanplein ter hoogte van de taxistandplaats.  Het grote voordeel hiervan is dat reizigers op kortere loopafstand kunnen overstappen op tram 3.

Uitstel introductie spitstram 10 in combinatie met andere indeling 15, 16 en 17

Het voorstel van HTM om de tramlijnen 15, 16 en 17 anders te koppelen, en het daarmee mogelijk te maken de gelijkvloerse R-Net trams ook in te kunnen zetten op het traject naar het Statenkwartier, blijkt niet haalbaar in 2021. De daarvoor benodigde aanpassingen aan de infrastructuur kunnen pas later volgend jaar worden uitgevoerd. Dit betekent ook uitstel voor de introductie van spitstram 10, aangezien deze gekoppeld is aan tram 16 om meer capaciteit te bieden tussen Moerwijk en het centrum.

Zie hier ook de Nota van reactie op de Vervoerplannen