PERS

HTM blikt terug op veelbewogen coronajaar

Jaarverslag 2020: HTM blikt terug op veelbewogen coronajaar

Op 26 mei 2021 is het jaarverslag 2020 van HTM vastgesteld tijdens de Aandeelhoudersvergadering. Bruno Bruins, algemeen directeur a.i.: “Het was een veelbewogen jaar, want de coronacrisis treft ook HTM. Niettemin, ik blik met trots terug, want HTM heeft laten zien dat wij onder alle omstandigheden wendbaar zijn. We hebben snel ingespeeld op het veranderde reisgedrag van mensen door het invoeren van een zogeheten spreidingsdienstregeling. Met minder trams en bussen tijdens de spits en juist méér op de dag zelf. De spreidingsdienstregeling bewijst goede diensten. Die willen we in deze onzekere tijden nog voortzetten. Daarvoor hebben we wel hulp van werkgevers en onderwijs-instellingen nodig. De coronacrisis betekent voor HTM nog steeds ‘alle hens aan dek’ en ik dank alle HTM’ers voor hun inzet en flexibiliteit.”

Minder reizigers

Lockdowns, het massaal thuiswerken en de reisbeperkingen betekenden veel minder reizigers voor HTM. “Tijdens die eerste periode van de coronacrisis vervoerden wij met tram en bus slechts 18% van het aantal reizigers als we dat vergelijken met dezelfde periode in 2019. Inmiddels is het aantal reizigers toegenomen tot ongeveer de helft van wat we gewend waren.”, aldus Bruno Bruins.

Financiën

Van de Rijksoverheid hebben de OV-bedrijven en dus ook HTM een beschikbaarheidsvergoeding ontvangen voor het blijven rijden van tram en bus volgens een zo volledig mogelijke dienstregeling. Het bedrijf sluit 2020 met die vergoeding en dankzij de eigen inspanningen af met een negatief resultaat van 6,2 miljoen euro. “Dat is het gevolg van veel minder reizigers, en daardoor vele miljoenen minder inkomsten. Gelukkig zien we de laatste weken weer meer reizigers in het OV. Dit jaar willen wij afsluiten met een sluitende begroting. Niet eenvoudig, maar wel belangrijk. Met de collega OV-bedrijven en het rijk werken we op dit moment aan een vervolg van een bekostigingsvergoeding voor 2022.”

Toekomst

Bruins is positief over de reizigersaantallen bij HTM voor de komende jaren: “We zijn ervan overtuigd dat de coronadip van tijdelijke aard is, daarna gaan we weer groeien. De groei van het aantal inwoners in de Haagse regio en de geplande woningbouw maakt investeringen in het verbeteren van het openbaar vervoer noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor de snellere ontsluiting van Den Haag Zuidwest via de Leyenburgcorridor. Maar ook een hoogwaardige OV-verbinding tussen station Voorburg via de Binckhorst naar station Den Haag Centraal (eerste deel Koningscorridor) wordt momenteel onderzocht.”

 

Lees hier het Jaarverslag 2020 van HTM