Nieuws

Slim en schoon naar stad en strand

Slim en schoon naar stad en strand

De reis naar het strand van Scheveningen met het OV wordt flink verbeterd. De gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS en HTM ondertekenden op 27 mei de overeenkomst Slim en Schoon waarin de eerste ideeën staan om dit voor elkaar te krijgen. De organisaties investeren gezamenlijk € 30 miljoen in dit programma. Er zijn plannen voor: een tram die vanaf station Den Haag Centraal met slechts een enkele tussenstop naar het strand rijdt, extra bewaakte en onbewaakte stallingen voor (deel)fietsen en (deel)scooters vlakbij het strand en een reis naar het strand met trein en tram op één kaartje. Op die manier kunnen reizigers schoner en efficiënter naar de Haagse kust zonder auto.

Ondanks de economische gevolgen van de coronacrisis blijven de partijen investeren in de bereikbaarheid van Scheveningen en Kijkduin. Dat dit nodig is, is afgelopen zomer wel gebleken. De organisaties gaan reizen met OV, fiets en deelsystemen verbeteren. Zo worden de regio en de stad beter met het strand te verbonden. De gemeente Den Haag stelt € 10 miljoen ter beschikking, NS komt met € 15 miljoen en MRDH met € 5 miljoen.

Auto buiten de stad
De auto blijft hierbij zoveel mogelijk buiten de stad. Op strategische plekken aan de randen van de stad en op stations kan de reiziger gebruik maken van slim en schoon vervoer op maat. Voor reizigers die met de trein komen, moet het niet uitmaken op welk station in Den Haag hij aankomt en waar hij naar toe wil. Vanaf elk station moet hij naadloos, slim en snel door kunnen reizen naar zijn bestemming. Door plannen op elkaar af te stemmen en aan elkaar te koppelen ontstaat er een deur-tot-deur reis, waarbij de overstap naar tram, (deel)fiets of (deel)scooter vanuit de trein natuurlijk gaat.

Programma Toekomst Scheveningen Badplaats
De projecten dragen bij aan een duurzame bereikbaarheid van de Haagse kuststrook met minder overlast voor de omgeving. Het sluit hiermee naadloos aan bij het Programma Toekomst Scheveningen badplaats. Dit programma is erop gericht om de iconische waarde van Scheveningen te behouden, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid en veiligheid.