Vergunning aanvraag bij werkzaamheden

Om de veiligheid om en rond het spoor te waarborgen, is het noodzakelijk om een vergunning van MRDH én toestemming van de beheerder van de sporen (HTM of RET) te verkrijgen voor werkzaamheden of activiteiten om en rond de lokale spoorweg (trambaan, metrobaan of baan van RandstadRail). 

Het aanvragen van een vergunning en het verkrijgen van toestemming staat hieronder uitgelegd.

 • Toestemming bij werkzaamheden op/in/boven/naast of onder het spoor

  Het is verboden om op/in/boven/naast of onder de lokale spoorweg werkzaamheden uit te (laten) voeren of zaken te plaatsen.

  Voor werkzaamheden op/in/boven/naast of onder de lokale spoorweg, die een mogelijk gevaar vormen voor de veiligheid van het lokaal spoor, moet toestemming worden gevraagd aan de beheerder van het lokaal spoor. In de regio Haaglanden is HTM de beheerder van het spoor.  Het aanvragen van toestemming geldt ook voor particulieren.

  Werkzaamheden waarvoor toestemming nodig is:

  • hijs- en graafwerkzaamheden 
  • het plaatsen zaken als vaste voorwerpen, zoals bouwwerken, kabels, beplantingen. Ook het laten groeien van bomen of gewassen valt hieronder.
  • het storten van vaste stoffen of vloeistoffen

  Wanneer de werkzaamheden een directe relatie hebben met het lokale spoor kunnen er normen en voorschriften van toepassing zijn. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder van de sporen welke normen en voorschriften van toepassing zijn en of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

  Toestemming kan verkregen worden door het aanvragen van een vergunning ex artikel 12 Wet lokaal spoor bij MRDH - zie vergunning aanvragen.

   

 • Toestemming bij werkzaamheden op (grotere) afstand van het spoor

  Heiwerkzaamheden en/of bronbemalingen op grotere afstand van het spoor kunnen consequenties hebben voor de staat van de baan, de tunnel of het viaduct.

  Wanneer de werkzaamheden een directe relatie hebben met het lokale spoor kunnen er normen en voorschriften van toepassing zijn. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder van de sporen welke normen en voorschriften van toepassing zijn en of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

  Informatie kan worden aangevraagd per email.

  Bij twijfel of de werkzaamheden invloed hebben op het lokaal spoor is het verstandig om eerst contact op te nemen via dit email adres. Dit voorkomt dat er voorwaarden opgelegd worden tijdens het verkrijgen van de vergunning die tot aanpassingen van ontwerp en uitvoering kunnen leiden.