Bezwaar maken tegen een boete

Je krijgt een boete als je reist zonder geldig vervoerbewijs. Daarnaast kan een controleur ook een boete uitschrijven, bijvoorbeeld als je eet, drinkt of onfatsoenlijk gedrag vertoont in een tram of bus. Deze overtredingen worden afgehandeld door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en niet door HTM.

Hoe maak je bezwaar?

In bezwaar gaan tegen een proces-verbaal, doe je door binnen 14 dagen na de dag van overtreding een brief of e-mail te sturen. HTM neemt je bezwaar alleen in behandeling wanneer het proces-verbaal eveneens binnen deze 14 dagen is betaald. 

Bezwaar maken heeft alleen kans van slagen als je:
- feiten kunt aandragen waaruit blijkt dat het onterecht is dat je het proces-verbaal ontving
- aannemelijk kunt maken dat er relevante omstandigheden waren waarmee de controleur geen rekening heeft gehouden.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken als je:
- had vergeten in te checken
- te laat had ingecheckt
- geen saldo had op je OV-chipkaart
- reisde op de persoonlijke OV-chipkaart van iemand anders
- geen of onvoldoende (munt)geld had om een kaartje te kopen
- OV-chipkaart gebroken of beschadigd was, waardoor uitlezen onmogelijk bleek
- tijdens de controle misbruik blijkt te hebben gemaakt van de HTM Ticket app.

Anders dan in sommige media wordt gesuggereerd, is het inchecken met andermans persoonlijke OV-chipkaart wettelijk niet toegestaan. Zowel in het Besluit Personenvervoer 2000, als in de algemene voorwaarden van het stads- en streekvervoer en de voorwaarden van Trans Link Systems, staat uitdrukkelijk aangegeven dat een persoonlijke OV-chipkaart uitsluitend door de rechtmatige houder mag worden gebruikt. De Geschillencommissie Openbaar Vervoer heeft in een bindend advies eveneens bepaald dat het gebruik van een persoonlijke OV-chipkaart alleen is voorbehouden aan de kaarthouder.

Per post

Schrijf een goed leesbare brief (maximaal één kantje A4) met een duidelijke motivatie waarom je in bezwaar gaat tegen het proces-verbaal. Stuur deze brief onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, een kopie van het proces-verbaal en, indien van toepassing, een goed leesbare kopie van je OV-chipkaart naar:

HTM Bezwaarbehandeling
Postbus 28503
2502 KM Den Haag

Let op: de datum van ontvangst bepaalt of je de brief binnen 14 dagen verstuurde en de datum van bijschrijving op ons rekeningnummer bepaalt of je binnen 14 dagen hebt betaald.

Per e-mail

Schrijf een goed leesbare e-mail met een duidelijke motivatie waarom je bezwaar maakt tegen het proces-verbaal. Stuur deze e-mail onder vermelding van je naam, adres, telefoonnummer, een kopie van het proces-verbaal en, indien van toepassing, een goed leesbare kopie van je OV-chipkaart naar: verweer@htm.nl. Je bezwaar en de bijgevoegde documenten moeten in één PDF-bestand bijgevoegd worden.

Reactie

Binnen 14 dagen na ontvangst van je bezwaar stuurt HTM je een ontvangstbevestiging en geeft zo snel mogelijk daarna een reactie op je bezwaar. Als HTM het met je bezwaar eens is, dan wordt het betaalde bedrag binnen drie weken teruggestort op je bankrekening. 

HTM helpt je graag

Klantenservice: 0900-4864636

(gebruikelijke belkosten)

Maandag t/m vrijdag 07:00 – 22:00 uur
Zaterdag 08:00 – 22:00 uur
Zondag 09:00 – 22:00 uur
Of op Facebook en Twitter.