Persbericht

10 december 2019

Hoogste aantal reizigers ooit

HTM heeft nog nooit zoveel reizigers per tram vervoerd als in oktober 2019.

Ten opzichte van het jaar daarvoor is het aantal mensen dat gebruik maakte van de tram gestegen met 5,8% naar bijna 8 miljoen. Ook het aantal kilometers dat men meereist met de tram is flink gestegen met 5,5%. 
“En dat terwijl HTM in de maand oktober te maken had met grote demonstraties in Den Haag en natuurlijk de gebruikelijke Herfstvakantie. In een vakantieperiode is het aantal reizigers normaal gesproken minder.” stelt algemeen directeur Jaap Bierman. 

Gewenste effect maatregelen bij bus
Net als bij tram stijgt het aantal kilometers dat men met de bus meereist ook met maar liefst 4,4%. Het aantal reizigers dat instapte in de bus stijgt in oktober 2019 geringer ten opzichte van het jaar daarvoor met 0,4%. Jaap Bierman: “Analyse van deze cijfers leert ons dat de ingrijpende veranderingen in ons busnet in 2019 effect hebben. Het betekent namelijk dat we beter aansluiten op de wensen van de reiziger, zodat men via een rechtstreeks verbinding naar de plaats van bestemming kan reizen en dus niet hoeft over te stappen op een andere lijn. En dat was nou precies onze bedoeling.” 

Hoge klanttevredenheid, maar wel zorgen
Ondanks de drukte blijven de reizigers zeer tevreden over de dienstverlening van HTM. Eerder dit jaar bleek dat uit de cijfers van de landelijke OV-Klantenbarometer 2018. HTM scoorde gemiddeld een 7,9. Resultaten van tussentijds tevredenheidsonderzoek geven aan dat HTM op dit hoge niveau blijft presteren. Ondanks de groei én de tevredenheid van haar reizigers, heeft Jaap Bierman wel zorgen: “Simpelweg meer van hetzelfde helpt niet. In de tramtunnel bijvoorbeeld waar we tijdens de spits met maar liefst 76 ritten per uur rijden. Daar zitten we echt aan het maximum van onze capaciteit.” 

Politiek in actie
Bierman roept de politiek dan ook op om in actie te komen. “Om onze groeiende stad Den Haag en de Haagse regio duurzaam en mobiel te houden, zijn grote investeringen nodig. Een gemiddeld OV project duurt 10 jaar om te realiseren. We zijn dan ook blij dat de gemeente Den Haag nu aan de slag gaat met de uitvoering van de OV Schaalsprong, waarin bijvoorbeeld de Koningscorridor is opgenomen. De financiële injectie vanuit de verkoop van de Eneco aandelen ter verbetering van onder andere het openbaar vervoer is voor mij en mijn reizigers gezien de enorme groei ook strikt noodzakelijk!”