PERS

HTM voorspelt drukte in tram en bus

Door corona is het belang van reizigersspreiding in het OV in korte tijd toegenomen. HTM start daarom vandaag – 6 oktober - met een drukte-indicator. Daarmee wordt op www.htm.nl en in de HTM reisapp een inschatting gemaakt of het tijdens een rit rustig of juist druk is in tram of bus.  

Ook vóór het coronatijdperk bleek uit meerdere onderzoeken dat mensen graag willen weten wat de rustige momenten zijn om te reizen met het openbaar vervoer. Dit verhoogt voor hen het comfort van de reis. Met de drukte-indicator is dit nu ook mogelijk. Op basis van reizigersaantallen van eerdere weken wordt een voorspelling gemaakt van de drukte in bus en tram. Hiermee kunnen reizigers zien welke drukte wij verwachten op een bepaald moment.

De drukte-voorspelling wordt in reisplanners en op de website weergegeven, zodat reizigers desgewenst voor een rustigere rit kunnen kiezen. Het gaat hier dus om een indicatie en niet om real time informatie. Soms zijn er bijzonderheden of omstandigheden waardoor de werkelijke drukte afwijkt van de verwachting.

De voorspelde drukte wordt in de reisplanner weergegeven met een symbool van één of meer poppetjes. Bij één poppetje is het rustig en zijn er veel zitplaatsen beschikbaar, bij twee poppetjes is de bezetting gemiddeld, en bij drie poppetjes zijn er zeer waarschijnlijk alleen staanplaatsen beschikbaar.

De drukte-indicator is in samenwerking met MRDH via de Innovatieroute tot stand gekomen. Ook sluit deze aan bij het landelijke initiatief van OV-bedrijven om drukte-informatie te leveren als onderdeel van de corona-maatregelen.

Vraag en antwoord drukte-indicator

 • Wat betekenen de poppetjes die ik bij mijn reisadvies zie?

  De poppetjes geven een voorspelling van hoe druk het tijdens de rit gaat zijn. Als er 1 poppetje wordt aangegeven, is het naar verwachting rustig en zijn er veel zitplaatsen beschikbaar. Bij twee poppetjes wordt het wat drukker. Bij drie poppetjes zijn er waarschijnlijk alleen nog staanplaatsen beschikbaar. Deze drukte-informatie kan u helpen om een rustige rit uit te kiezen voor uw reis.

 • Wanneer vinden jullie het rustig en wanneer vinden jullie het druk?

  Rustig is als er nog zitplaatsen beschikbaar zijn (symbool 1 poppetje), en druk is als er alleen nog staanplaatsen beschikbaar zijn (symbool 3 poppetjes). Bij 2 poppetjes zit het er dus tussenin: de kans dat er zitplaatsen zijn is kleiner maar nog wel aanwezig.

 • Hoe kunnen jullie die drukte voorspellen?

  De drukte wordt voorspeld op basis van reizigersaantallen die we eerder hebben gezien in de voertuigen. Als het vaak druk is op een bepaald tijdstip op een bepaalde dag is de kans groot dat dit de volgende keer ook weer het geval is. We gebruiken hiervoor de aantallen die met de OV-chipkaartlezers worden geteld in een voorafgaande periode. 

 • Zijn die gegevens betrouwbaar of sta ik straks voor een tram die rustig zou moeten zijn, maar in het echt toch druk is?

  De kans is aanwezig dat de drukte afwijkt van de voorspelling. Als er bijvoorbeeld een onverwacht evenement is, een ongeluk op straat of een andere verstoring. Er is ook een kans dat het juist rustiger is dan voorspeld, dat gaat twee kanten op. In de meeste gevallen zal de voorspelling wel aansluiten bij de werkelijkheid.

 • Kunnen jullie meer voertuigen inzetten als je ziet/weet dat het druk wordt?

  De dienstregeling van HTM sluit al zo goed mogelijk aan bij de reizigersaantallen die we verwachten. Als het structureel ergens druk is, nemen we dit - waar mogelijk- mee in de jaarlijkse/volgende aanpassing van de dienstregeling. Ook zetten we een extra bus of tram in als we van tevoren aan zien komen dat het veel drukker dan normaal wordt, bijvoorbeeld richting het strand met mooi weer of met geplande werkzaamheden of evenementen. Het kan voorkomen dat het ergens drukker is dan verwacht, maar we op het laatste moment geen extra voertuigen in kunnen zetten. Hier zit een uitgebreide en ingewikkelde planning aan vast.

 • Ik vind de voertuigen druk, terwijl jullie zeggen dat het rustig is. Hoe komt dat?

  Iedereen beleeft drukte anders. Wat wij rustig vinden, kan door een reiziger  als druk worden ervaren. Daarom hebben wij in de uitleg beschreven wat wij onder de drie categorieën verstaan. Daarnaast is het een voorspelling en kan de daadwerkelijke drukte afwijken van wat voorspeld is. De drukte-informatie is een inschatting van de drukte op een bepaald moment, zodat u zelf een keuze kunt maken of u uw reis hierop wilt aanpassen.

 • Geldt jullie advies voor de hele route die ik ga reizen, dus ook met de overstappen op andere trams of bussen?

  De drukte-informatie geeft de drukte aan die u op de hele route kan tegenkomen. Het advies geeft de maximaal verwachte drukte weer. Het kan dus zo zijn dat het eerste stuk met de bus rustig is, maar het stuk daarna met de tram druk. Dan geven we de voorspelling voor het drukste gedeelte van uw reis. Als u doorklikt op de reis kunt u per afzonderlijk deel van de reis zien hoe druk het naar verwachting zal zijn.

 • Zijn jullie de enige vervoerder die zo’n drukte-indicator heeft?

  Alle vervoerders in Nederland hebben of ontwikkelen de drukte-informatie zodat de drukte voor alle onderdelen van de reis weergegeven kan worden. Dat betekent dat we ook van partijen zoals NS, RET en EBS weten hoe druk het naar verwachting zal zijn. We geven dit weer in de voorspelling.

 • Hoe ver van tevoren kunnen jullie betrouwbare voorspellingen geven?

  De voorspelling wordt een aantal dagen vooraf gemaakt. Per dag wordt de informatie in het systeem uitgevraagd en opgeleverd voor de komende drie dagen. Hierbij wordt de voorspelling iedere dag aangescherpt.

 • Hoe ver vooruit kan ik de drukte op mijn lijn zien?

  De drukte wordt drie dagen van tevoren voorspeld. Dat betekent dat je maximaal drie dagen van tevoren een voorspelling van de drukte kan zien.