NIEUWS

11 juli 2019

Positief onderhandelingsresultaat nieuwe cao HTM

HTM heeft woensdagavond laat overeenstemming bereikt met de bonden over een nieuwe cao. De cao die voor twee jaar is afgesloten omvat naast een loonstijging van 3,2 procent, een eenmalige uitkering van 700 euro ook afspraken over werkdrukverlichting. Daarnaast is er in de nieuwe cao een generatiepactregeling opgenomen waar werknemers op vrijwillige basis voor de ontslagleeftijd kunnen deelnemen. De leeftijd waarop niet rijdend roosterpersoneel en uitvoerend technisch personeel wordt vrijgesteld van nachtdiensten wordt verlaagd van 62 naar 60 jaar en met ingang van 1-1-2020 verder verlaagd naar 59 jaar. ln het kader van de werkdrukverlichting komen nieuwe medewerkers in de rijdienst voortaan vanaf de eerste werkdag in dienst van HTM. Het eerste contract van nieuw rijdend personeel zal een opleidingscontract zijn van 18 maanden. Daarna zal conform de CAO een arbeidscontract voor onbepaalde tijd van toepassing zijn. 


De bonden leggen het nieuwe akkoord volgende week voor aan hun achterban. Naar verwachting zal eind augustus de nieuwe cao definitief zijn.