PERS

12 februari 2018

Compensatie reizigers bus 18, 22, 24

HTM biedt reizigers, die de afgelopen drie maanden reisden met bus 18, 22 en 24, een eenmalige compensatie aan van maximaal € 6. HTM heeft onlangs het automatiseringssysteem, dat zorgt voor de berekening van de ritprijzen, vernieuwd. Daarbij is geconstateerd dat de ritprijzen voor reizigers met bus 18, 22 en 24 niet correct zijn berekend. Reizigers die bleven zitten op Den Haag Centraal om verder te reizen, betaalden ook voor de afgelegde afstand tussen de uitstaphalte en de instaphalte op het busplatform. Dat is niet correct.

Reizigers van bus 18, 22 en 24 die blijven zitten op Den Haag Centraal om verder te reizen, betalen nu per rit ongeveer € 0,05 minder. De route op het busplatform wordt namelijk niet meer in rekening gebracht. HTM biedt reizigers die deze rit in de afgelopen drie maanden hebben gemaakt daarom eenmalig maximaal € 6,- compensatie aan voor het teveel betaalde bedrag. 

Compensatie aanvragen
Busreizigers 18, 22, 24 kunnen voor de compensatie in aanmerking komen door het formulier in te vullen op www.htm.nl.