Programma OV NEXT

Het programma OV NEXT bestaat uit de volgende onderdelen

Nieuwe trams

De rood-beige GTL8 trams van HTM rijden inmiddels 40 jaar. Een respectabele leeftijd voor trams, maar dat betekent ook dat ze aan het einde van de levensduur zijn. Bovendien zijn deze trams niet of moeilijker toegankelijk voor mensen met een beperking of reizigers met wandelwagen of grote koffers. Daarom komen er nieuwe, ruime trams die niet alleen meer capaciteit bieden. Ook de toegankelijkheid wordt daardoor verbeterd, want de lage vloeren maken het instappen voor iedereen makkelijker. Of je nu reist met een (elektrische) rolstoel, rollator of kinderwagen. Daarvoor worden halten toegankelijk gemaakt. Voor de komst van de ruime trams moeten daarnaast aanpassingen worden gedaan aan de infrastructuur en is er nieuwe stallingsruimte nodig.

Korte reistijden

Om de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer verder te verbeteren, zijn korte reistijden van belang. Voor bestaande en nieuwe (Koningscorridor en Leyenburgcorridor) tram- en buslijnen onderzoeken we hoe de reistijd verkort kan worden. Denk aan aanpassingen in infrastructuur zoals voorrang bij kruisingen en mogelijkheden om het in– en uitstappen sneller te laten verlopen.

OV verbinden met andere vormen van mobiliteit (ketenmobiliteit)

Bij dit onderdeel wordt onderzocht hoe we het openbaar vervoer zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op andere vormen van vervoer. Voor de zogeheten first & last mile (begin en einde van je reis) werkt HTM samen met felyx (elektrische deelscooter) en is er de HTM Fiets. We kunnen mensen ook verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer door het creëren van zogeheten hubs om bijvoorbeeld overstappen te vergemakkelijken. Een hub is een OV-knooppunt waar je kan overstappen op alle andere mogelijke vervoersmiddelen en vice versa. Dergelijke hub-locaties worden onder andere verkend bij de Leyweg, Hubertustunnel en de Binckhorst.

Koningscorridor

Deze nieuwe OV-verbinding zorgt dat reizigers rechtstreeks en met een hoge frequentie kunnen reizen van Scheveningen/Internationale Zone via Den Haag Centraal, Central Innovation District – Binckhorst/Voorburg naar Zoetermeer of Delft (via Rijswijk). We onderzoeken samen met andere gemeenten welke maatregelen en financiële middelen er nodig zijn om deze verbinding te realiseren. Ook wordt daarbij de gebiedsontwikkeling langs het traject (woningbouw, werklocaties) betrokken. Het traject tussen de stations Den Haag Centraal en Voorburg is onderdeel van de Verkenning CID- Binckhorst

Aanpak Leyenburgcorridor

Om de bereikbaarheid van Den Haag Zuidwest beter te verbinden met de rest van Den Haag en richting Zoetermeer zoeken we naar oplossingen voor een aantal knelpunten. Zo zit het maximaal aantal trams dat door de tramtunnel rijdt aan het plafond van de capaciteit. Datzelfde geldt voor het samenloopdeel van tram 3 en 4 met Metro E bij Leidschenveen.