Naar inhoud

Duurzaamheid

HTM Tram met op voorgrond een sneeuwklokje

Kom verder! Ook op het gebied van duurzaamheid

Wij ondernemen groen, zo veel mogelijk circulair en fossielvrij. Voor en door iedereen. Op die manier dragen wij bij aan het Parijs-akkoord en leveren we een belangrijke bijdrage in het behalen van de Sustainable Development Goals van de VN

HTM is zich zeer bewust van haar bijzondere maatschappelijke positie, midden in de stad en tussen haar inwoners. Door het verzorgen van collectief personenvervoer in de stedelijke omgeving draagt haar kernactiviteit met succes bij aan de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de Haagse regio. Naarmate meer reizigers kiezen voor het openbaar vervoer is daadwerkelijk sprake van een relatieve daling van de hoeveelheid schadelijke emissies, minder ruimtebeslag per reiziger en een lager energieverbruik per reizigerskilometer.