Naar inhoud

Verder met diversiteit

Reiziger in een rolstoel zit in HTM tram en kijkt naar buiten

Ook op sociaal gebied leveren wij een bijdrage aan een leefbare samenleving, rekening houdend met degenen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. HTM staat midden in de Haagse maatschappij en we zien een samenleving die zich kenmerkt door een grote verscheidenheid. Als bedrijf met een belangrijke maatschappelijke rol vinden we het belangrijk dat we een afspiegeling van die samenleving zijn en dat ook blijven, op alle lagen binnen onze organisatie. Wij streven er dan ook naar zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Bij ons zelf, maar ook in samenwerking met onze leveranciers. Daarnaast bieden we gelijkwaardige reismogelijkheden voor mensen met een beperking.

Zij doet dat onder meer door het ondersteunen van projecten en initiatieven waarbij jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt worden begeleid. Daartoe werkt HTM al enkele jaren samen met onder meer JINC en enkele Haagse onderwijsinstellingen, teneinde deze jongeren via sollicitatietrainingen, stages en leer-werktrajecten te helpen hun kansen te vergroten. HTM zet zich ook in voor ouderen, in het bijzonder waar het gaat om de bestrijding van mogelijke vereenzaming. Op deze manier wil HTM haar maatschappelijke positie – van en voor de Haagse samenleving – verder invulling geven. Helaas was het als gevolg van de coronamaatregelen ook in 2022 niet mogelijk fysieke invulling te geven aan alle ambities.