Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

HTM draagt graag bij aan een duurzame, leefbare en bereikbare samenleving. Openbaar vervoer is een veilige en verantwoorde manier van reizen met een relatief lage milieubelasting en een gering ruimtebeslag per reiziger.

Maar HTM doet meer. Zo vindt HTM het belangrijk dat haar leveranciers ook een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. HTM heeft daarom ook de code Maatschappelijk Verantwoordelijk Marktgedrag van de AWVN en het Manifest Maatschappelijk Inkopen en Ondernemen van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) getekend. Het inkoopbeleid van HTM  kent de volgende uitgangspunten:

Integriteit:

  • HTM houdt zich aan wet- en regelgeving en gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI)

  • Leveranciers houden zicht aan het aanbestedingsreglement HTM en inkoopvoorwaarden van HTM (toepassing uitsluitingsgronden bij aanbestedingen).

Duurzaamheid o.b.v. afweging toepasbaarheid, mogelijkheden en financiële haalbaarheid:

  • HTM neemt bij inkopen de milieuaspecten in acht.

  • Markt- productanalyse: mogelijkheden op gebied van duurzaamheid

  • Aanbestedingsstukken: mogelijke duurzaamheidscriteria opnemen

  • Volledig digitaal inkoop en aanbestedingsproces.

Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats:

  • Arbeidsomstandigheden: geen producten, diensten of werken die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden tot stand komen of zijn gekomen (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie werknemers, niet betaling van leefbaar loon)

  • Social Return, indien passend en mogelijk, worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet om (delen van) de opdracht uit te voeren.

Innovatie:

  • HTM moedigt, daar waar mogelijk, innovatiegericht inkopen (en aanbesteden) aan. HTM zoekt naar een innovatieve oplossing en/of de leverancier mag als alternatief een innovatieve oplossing aanbieden of een verdere ontwikkeling van een bestaand product.