Actievoorwaarden Social Media Winactie

 • Winacties worden uitgeschreven door HTM Personenvervoer onder de handelsnaam HTM Personenvervoer N.V. gevestigd te Den Haag. Deze actievoorwaarden zijn op winacties van toepassing.
 • Deelname aan winacties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je de foto deelt en HTM Personenvervoer tagt op Facebook of Instagram. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de of winactie.
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 • De looptijd van de actie is: vanaf 15 september 2020 tot en met 12:00 uur 16 september 2020.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het kanaal (Facebook of Instagram) waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • HTM Personenvervoer kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 • De winnaars worden ook bekend gemaakt op de Facebook/Instagrampagina van HTM Personenvervoer.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door HTM Personenvervoer N.V. voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden en na afloop vernietigd. 
 • HTM Personenvervoer handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met HTM Personenvervoer N.V. via het contactformulier.