Productvoorwaarden HTM Avonduren abonnement

Reisproduct 'HTM Avonduren, maand'

Icon -flag English version below

 • Het reisproduct is geldig op de tramlijnen van HTM en de buslijnen van HTMbuzz, op iedere dag van de week na 19.00 uur tot einde dienst van die dag.
 • Het reisproduct is uitsluitend geldig op een persoonlijke OV-chipkaart en alleen te gebruiken door de kaarthouder.
 • In- en uitchecken met de OV-chipkaart is bij in- en uitstappen van het voertuig verplicht.
 • Bij in- en uitchecken op tramlijnen van HTM en buslijnen van HTMbuzz na 19.00 uur wordt geen saldo van de OV-chipkaart afgeschreven.
 • Om te kunnen in- en uitchecken moet op de OV-chipkaart een positief saldo staan, tenminste € 0,00.
 • Het reisproduct is niet geldig in de HTM Nachtbuzz.
 • Het reisproduct kan op iedere, door de klant te kiezen, dag ingaan en is geldig tot de overeenkomstige dag van de opvolgende maand.
 • Stopzetten of omwisselen kan tot en met de tweede dag van de geldigheid van het reisproduct. Stopzetten of omwisselen kan alleen bij de HTM Servicepunten. Bij stopzetten restitueert HTM de klant het gehele bedrag van het reisproduct, zonder inhouding van administratiekosten. Bij omwisselen brengt HTM eventuele meerkosten van het nieuwe reisproduct in rekening, zonder toeslag van administratiekosten.
 • Het reisproduct “HTM Avonduren, jaar” is verkrijgbaar bij de HTM Servicepunten.
 • Voor het vervoer met het reisproduct gelden de Algemene Vervoervoorwaarden van het stad- en streekvervoer. Deze vervoervoorwaarden kunt u downloaden.
 • Aan deze productvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

HTM Personenvervoer NV
Postbus 28503
2502KM Den Haag
KvK nummer : 27014495
BTW nummer : 8074.97.964.B.01

Terms and conditions of the travel product 'HTM Off Peak Evening Pass, monthly'

 • The travel product is valid onboard all HTM trams and HTMbuzz busses, on every day of the week after 7PM until the end of the timetable for that day.
 • The travel product is exclusively valid with a personalised OV-chipkaart and may only be used by the cardholder.
 • Checking in and out upon entering or exiting the vehicle is obligatory.
 • If you check in or check out onboard HTM’s trams and HTMbuzz’s busses after 7PM then money is to be withdrawn from your OV-chipkaart.
 • In order to check in or out the balance on your OV-chipkaart should be positive and at least € 0.00.
 • The travel product is not valid onboard the HTM Nachtbuzz.
 • The travel product may commence on any day selected by the customer and remains valid until the corresponding day of the following month.
 • You may discontinue or exchange your pass until the second day of the validity of the travel product. You may do so with one of HTM’s Service Points (HTM Servicepunten).
  Upon discontinuation HTM shall repay the customer the entire amount of the travel product without deducting the administrative expenses. If the travel product is exchanged then HTM shall charge you any additional expenses of the new product, without adding the administrative charges.
 • The travel product “HTM Off Peak Evening Pass, annually” is also available with HTM´s Service Points.
 • This travel product is subject to the General Conditions of Carriage or the urban and regional transport provider. These conditions of carriage can be downloaded.
 • No rights shall be derived from these product terms and conditions. 

HTM Personenvervoer NV
PO Box 28503
2502 KM The Hague
Chamber of Commerce: 27014495
VAT: 8074.97.964.B.01

HTM helpt je graag

Klantenservice: 0900-4864636

(gebruikelijke belkosten)

Maandag t/m vrijdag 07:00 – 22:00 uur
Zaterdag 08:00 – 22:00 uur
Zondag 09:00 – 22:00 uur
Of op Facebook en Twitter.