Productvoorwaarden HTM Traject abonnement

Reisproduct 'HTM Trajectabonnement Zoetermeer - Den Haag, maand'

Icon -flag English version below

 • Het reisproduct is geldig op de tramlijnen van HTM en de buslijnen van HTMbuzz in de zones waardoor het traject van het abonnement loopt: zones 5451, 5441, 5431, 5411, 5413 en 5400
 • Het reisproduct kan op iedere, door de klant te kiezen, dag ingaan en is geldig tot de overeenkomstige dag van de opvolgende maand.
 • Het reisproduct is uitsluitend geldig op een persoonlijke OV-chipkaart en alleen te gebruiken door de kaarthouder.
 • In- en uitchecken met de OV-chipkaart is bij in- en uitstappen van het voertuig verplicht.
 • Bij in- en uitchecken op tramlijnen van HTM en buslijnen van HTMbuzz binnen de zones waar het reisproduct geldig is wordt geen saldo van de OV-chipkaart afgeschreven.
 • Om te kunnen in- en uitchecken moet op de OV-chipkaart een positief saldo staan, tenminste € 0,00.
 • Het reisproduct is niet geldig in de HTM Nachtbuzz.
 • Stopzetten of omwisselen kan tot en met de tweede dag van de geldigheid van het reisproduct.
 • Stopzetten of omwisselen kan alleen bij de HTM Servicepunten.
 • Bij stopzetten restitueert HTM de klant het gehele bedrag van het reisproduct, zonder inhouding van administratiekosten. Bij omwisselen brengt HTM eventuele meerkosten van het nieuwe reisproduct in rekening, zonder toeslag van administratiekosten.
 • Het reisproduct “HTM Trajectabonnement Zoetermeer - Den Haag, jaar” is verkrijgbaar bij de HTM Servicepunten.
 • Bij het overleggen van duidelijk bewijsmateriaal, bijvoorbeeld een dokters- of overlijdensverklaring, is beëindiging met terugwerkende kracht mogelijk. Uit de doktersverklaring moet blijken dat de kaarthouder tijdens de gehele ziekteperiode niet in staat was gebruik te maken van het reisproduct. Terugbetaling aan nabestaanden vindt alleen plaats na verstrekking van een bewijs van erven aan HTM.
 • Voor het vervoer met het reisproduct gelden de Algemene Vervoervoorwaarden van het stad- en streekvervoer. Deze vervoervoorwaarden kunt u downloaden.
 • Aan deze productvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

HTM Personenvervoer NV
Postbus 28503
2502KM Den Haag
KvK nummer : 27014495
BTW nummer : 8074.97.964.B.01

Terms and conditions of travel product 'HTM Route Subscription Zoetermeer - The Haque, monthly'

 • The travel product is valid on all HTM trams and HTMbuzz busses in the zones through which the route subscribed to runs: Zoetermeer – The Hague city centre: zones 5451, 5441, 5431, 5411, 5413 and 5400
 • The travel product may commence on each day the customer chooses and remains valid until the corresponding day of the following month.
 • The travel product is exclusively valid with a personalised OV-chipkaart and may only be used by the cardholder.
 • Checking in and out upon entering or exiting the vehicle is obligatory.
 • If you check in or out onboard HTM trams and HTMbuzz busses in those zones where the travel product is valid no money is to be withdrawn from your OV-chipkaart.
 • In order to check in or out the balance on your OV-chipkaart should be positive and at least € 0.00.
 • The travel product cannot be used for the HTM Nachtbuzz.
 • You may discontinue or exchange your HTM route subscription until the second day of validity of the travel product. You may only do so with one of HTM’s Service Points (HTM Servicepunten). Upon discontinuation HTM will refund the entire amount of the travel product without deducting the administrative charges. If the travel product is exchanged then HTM will charge you any additional costs of the new travel product, without adding the administrative charges.
 • The travel product “HTM Route Subscription Zoetermeer - The Haque, annual” is also available with HTM´s Service Points.
 • Upon presenting unambiguous proof (e.g. medical statement, death certificate) termination with retrospective effect is possible.
 • The medical statement should confirm that the cardholder throughout the period of illness was unable to use the travel product. Refund to the surviving relatives shall take place only after HTM has been presented with a certificate of inheritance.
 • This travel product is subject to the General Conditions of Carriage or the urban and regional transport provider. These conditions of carriage can be downloaded.
 • No rights shall be derived from these product terms and conditions. 

HTM Personenvervoer NV
PO Box 28503
2502 KM The Hague
Chamber of Commerce: 27014495
VAT: 8074.97.964.B.01

HTM helpt je graag

Klantenservice: 0900-4864636

(gebruikelijke belkosten)

Maandag t/m vrijdag 07:00 – 22:00 uur
Zaterdag 08:00 – 22:00 uur
Zondag 09:00 – 22:00 uur
Of op Facebook en Twitter.