Diversiteit

HTM heeft de ambitie om haar personeelsbestand een goede afspiegeling te laten zijn van de Haagse regio en de samenleving.

Op 29 juni 2021 tekende HTM de Charter Diversiteit. “HTM is in de kern een trots familiebedrijf waar veel medewerkers elkaar helpen. Dit werkt enerzijds verbindend, maar kan anderzijds mensen uitsluiten. Wij vinden het belangrijk om te werken aan een cultuur waar onze medewerkers zich welkom voelen, ongeacht geaardheid, leeftijd, sekse of migratieachtergrond. Het ondertekenen van de Charter Diversiteit en aansluiten bij SER Diversiteit in Bedrijf helpt en stimuleert ons om onze doelstellingen te behalen.”

Ieder jaar tijdens Girlsday opent HTM de deuren op de afdeling ICT en de technische afdelingen speciaal voor meisjes van 10 tot 15 jaar zodat zij kennis kunnen maken met de interessante wereld van béta en technische werkzaamheden. Vrouwen zijn welkom bij HTM!