Vervoer

Bij de afdeling Uitvoering werken ongeveer 1.000 buschauffeurs en trambestuurders die onze reizigers elke dag naar hun plaats van bestemming brengen. Samen met de collega's achter de schermen van de afdelingen Planning, Regie en Binnendienst zorgen zij iedere dag voor een comfortabele, veilige en snelle reis voor onze reizigers. De afdeling Klantenservice zorgt voor de afhandeling van de meest uiteenlopende vragen, klachten of suggesties van onze reizigers en ook voor het actueel houden van de reisinformatie.

De afdeling Uitvoering bestaat uit de bedrijfsonderdelen:

  • Rijdienst Rail
  • Rijdienst Bus
  • Planning
  • Regie
  • Klantenservice
  • Binnendienst

Ook de afdeling Service & Veiligheid valt onder het bedrijfsonderdeel Uitvoering.

Rijdienst Rail

Binnen het bedrijfsonderdeel Rijdienst Rail werken 650 trambestuurders. De trambestuurders binnen dit bedrijfsonderdeel zorgen ervoor dat 275.000 reizigers dagelijks naar hun plek van bestemming komen in de regio Den Haag.

Het onderhoud aan onze railvoertuigen wordt uitgevoerd op onze locatie aan De Werf in Den Haag.

Rijdienst Bus

Binnen het bedrijfsonderdeel Rijdienst Bus werken 350 buschauffeurs. De buschauffeurs binnen dit bedrijfsonderdeel verzorgen het stedelijk openbaar busvervoer in de regio Den Haag, waarmee dagelijks ruim 50.000 reizigers naar hun plek van bestemming komen. Het onderhoud van onze bussen wordt uitgevoerd door Onderhoud Wagenpark aan de Telexstraat in Den Haag.

Afdeling Planning

Bij de afdeling Planning werken medewerkers aan het ontwerpen en plannen van de diensten van onze trambestuurders en buschauffeurs.

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor het initiëren, opstellen en uitwerken van effectieve, efficiënte exploitatie en dienstregelingen, inclusief daarop van toepassing zijnde geplande wijzigingen voor uitbreiding, aanpassing, langdurig onderhoud aan infrastructuur, evenementen, etc. Daarbij is het belangrijk de balans te vinden tussen de wensen en behoeften van in- en externe belangengroepen in specifieke situaties enerzijds en anderzijds interne efficiency, effectiviteit, draagvlak en kosten van inzet van mensen en middelen.

De afdeling houdt zich met name bezig met de volgende planningsprocessen:

  • Beschikbaarheid infra, voertuig en bestuurder voor de uitvoering van de (toekomstige) dienstregeling. Scope: meerdere jaren
  • Vervoersplan: wordt bepaald in opdracht van de opdrachtgever het voorzieningenniveau in een bepaald jaar. Scope: circa twee jaar.
  • Planning materieel en personeel binnen een dienstregelingsperiode. Scope: 1 jaar
  • Operationele planning van voorziene verstoringen.

 

Afdeling Regie

De afdeling Regie bestaat uit de Verkeersleiding en Verkeerdienst. Medewerkers van deze afdeling zorgen 24/7 voor de aansturing en bijsturing van de voertuigen en het oplossen van storingen en calamiteiten. De medewerkers van de Verkeersleiding zijn verantwoordelijk voor het monitoren, signaleren en ondernemen van actie gericht op zowel een normale als gewijzigde dienstregeling. Medewerkers van de Verkeersdienst grijpen in bij allerhande verstoringen met als doel dat onze reizigers zo min mogelijk hinder ondervinden.

Onder de afdeling Regie valt ook onze klantenservice. 

Klantenservice

De afdeling klantenservice vervult een sleutelrol in de dienstverlening aan onze reizigers. Zij behandelen de meest uiteenlopende vragen, klachten of suggesties van onze reizigers.

Reizigers kunnen terecht in de winkels of kunnen contact opnemen via telefoon, mail en sociale media. Met welke vraag en via welk kanaal onze reizigers ook komen: onze medewerkers van de klantenservice helpen hen snel (verder) op weg. Hierbij kun je denken aan vragen over actuele reisinformatie bij verstoringen, een verloren voorwerp in de tram of vragen over vervoerbewijzen. De afdeling Klantenservice zorgt ook voor het actueel houden van de reisinformatie. 

Afdeling Binnendienst

De medewerkers van de afdeling Binnendienst zorgen voor het effectief inzetten van trams, bussen én medewerkers om de vastgestelde dienstregeling op de dag te realiseren. Zij zijn decentraal gesitueerd op de remises aan de Meppelweg en Harstenhoekplein.

Door de samenwerking in deze keten zorgen ze gezamenlijk voor een goede reis van onze reiziger!