Nieuwe stadsbussen

Naast de samenwerking in OV Next gaat HTM een verdere bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad door haar huidige busvloot te vervangen. De op groen aardgas rijdende stadsbussen zijn aan het einde van hun levensduur. HTM stapt over op nog duurzamere elektrische bussen.

Als opmaat naar de aanbesteding heeft HTM busleveranciers gevraagd om op de Telexstraat hun type elektrische bus te stallen. En daar gaven gerenommeerde busleveranciers graag gehoor aan. Op die manier konden medewerkers van HTM zich op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen. Dat is niet alleen voor buschauffeurs (wat is het rijgedrag bijvoorbeeld) maar ook voor de monteurs en onderhoudsmensen van groot belang om te weten. Normaliter ga je zelf met een aantal mensen naar beurzen en dergelijke om dat te doen, maar corona maakt dat dat niet kan op dit moment. HTM heeft op die manier betrokken medewerkers de kans gegeven hun wensen/eisen/opmerkingen kenbaar te maken. Hun bevindingen worden meegenomen in het programma van eisen voor de aanbesteding. Net zoals dat geldt voor de rolstoelvoorziening, waar dankzij de medewerking van een aantal (elektrische) rolstoelgebruikers wensen en eisen zijn opgehaald. Kortom, er wordt van allerlei partijen belangrijke input verzameld, zodat de aanbesteding daadwerkelijk kan starten. Die is naar verwachting in het najaar 2021.