HTM start onderzoek naar rijden met elektrische bussen

Tussen zaterdag 27 februari en woensdag 2 maart rijdt HTMBuzz proefritten met een elektrische bus die HTM te leen heeft gekregen van busbouwer Solaris. Daarmee geeft HTM de aftrap voor een onderzoek naar het rijden met elektrische bussen in de stad.

Vanaf 2025 moet het busvervoer in Nederland emissievrij zijn. Een groot voordeel van de elektrische bus is dat ze lokaal geen vervuilende stoffen uitstoten. HTM anticipeert vroegtijdig op het emissievrij rijden en wil de komende jaren benutten om ervaring op te doen met de verschillende bustypen en hun inpasbaarheid in de Haagse verkeersomstandigheden. Tegelijkertijd kan het bedrijf ervaring opdoen met de consequenties van zero-emissie rijden voor onder andere de dienstregeling, planning en het vlootbeheer. De huidige bussen van HTM hebben een levensduur tot omstreeks 2019. Om de overgang van de huidige bus naar een elektrische bus zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het voor HTM van belang zo vroeg en zo veel mogelijk ervaring met de elektrische bus op te doen. Voorlopig zonder reizigers.