Bezwaar maken

Bezwaar maken kan op de volgende manieren:

  • Per post

Schrijf een goed leesbare brief (maximaal één kantje A4) met een duidelijke motivatie waarom u in bezwaar gaat tegen het proces-verbaal. Stuur deze brief onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, een kopie van de verstrekte rit uitrij-kaart (met kaartnummer en barcode goed zichtbaar) en, indien van toepassing, een goed leesbare kopie van de OV-chipkaart naar:

HTM Bezwaarbehandeling
Postbus 28503
2502 KM Den Haag

  • Via onderstaand formulier

Reactie van HTM

Binnen 14 dagen na ontvangst van het bezwaar stuurt HTM een ontvangstbevestiging en geeft zo snel mogelijk daarna een reactie op het bezwaar. Is HTM het eens met het bezwaar, dan wordt het betaalde bedrag binnen drie weken teruggestort op uw bankrekening. 

Ik wil bezwaar maken

U wilt bezwaar maken?

Via onderstaand formulier kunt u bezwaar maken tegen de boete. Vul dit formulier in, zorg dat alle vragen ingevuld en de bijlage bijgesloten zijn.