Naar inhoud

Sponsorverzoeken

Maakt u of uw organisatie zich ook sterk voor de samenleving in de Haagse regio?

Reizigers zitten in HTM bus en lachen naar de camera

Bent u op zoek naar sponsoring?

HTM overweegt sponsoring als aan een aantal criteria wordt voldaan én als de sponsoring (kleinschalige) initiatieven zijn die een maatschappelijke impact hebben.

Wij verbinden ons merk alleen aan sponsoring als deze een aantoonbare, positieve bijdrage levert aan het imago van HTM en de verbondenheid tussen de Haagse regio en HTM laat zien.

Vul het onderstaande stappenplan in om te zien of uw organisatie/evenement eventueel voor sponsoring in aanmerking komt. Alleen sponsorverzoeken die aan de door ons gestelde criteria voldoen, worden in behandeling genomen.

Sponsorverzoeken

HTM verbindt mensen met mensen en mensen met plekken.

Dat doen we in Den Haag en de omliggende regio. Maakt u of uw organisatie zich ook sterk voor de Haagse samenleving en bent u op zoek naar sponsoring? HTM overweegt sponsoring als aan een aantal criteria wordt voldaan.

Vul het stappenplan hieronder in om te zien of uw organisatie/evenement in aanmerking komt voor eventuele sponsoring door HTM.

Heeft u een sponsorverzoek voor een actie/evenement dat zich afspeelt in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Rijswijk of Voorburg-Leidschendam? *Locatie


Is uw sponsorverzoek bestemd voor grote groepen mensen en heeft het nieuwswaarde? *Niet hinderen


Bent u op zoek naar sponsoring in natura? *Omgang met medewerkers


Heeft uw sponsorverzoek een duidelijke maatschappelijke relevantie? *Maatschappelijke relevantie


Heeft u één van de vragen met 'nee' beantwoord?

Helaas, wij kunnen uw sponsorverzoek niet in behandeling nemen. Het heeft geen zin om alsnog het verzoek in te dienen, uw vraag voldoet niet aan de door HTM gestelde criteria voor sponsoring.

Uw gegevens
Mijn gegevens worden niet gebruikt voor andere doelen.
Reizigers zitten in HTM bus en kijken naar elkaar