Naar inhoud
Persbericht
25 nov. 2020

Aangepast OV-aanbod en maatregelen HTM 2021

De coronacrisis raakt HTM financieel hard. Het bedrijf moet ook in 2021 rekening houden met het  vervoeren van minder reizigers. Dat heeft grote, negatieve gevolgen voor de inkomsten van HTM.

HTM Bus en tram staan naast elkaar op het Zwarte Pad in Scheveningen

Op woensdag 25 november 2020 heeft de bestuurscommissie van de vervoersautoriteit van MRDH ingestemd met de door HTM voorgestelde maatregelen rondom corona en het openbaar vervoer in 2021. Het pakket aan maatregelen is gericht op de continuïteit van het openbaar vervoer door HTM. Om de financiële gevolgen op te vangen dragen aandeelhouder gemeente Den Haag, opdrachtgever MRDH, de rijksoverheid en medewerkers bij. Den Haag krijgt ook over 2021 geen dividend uitgekeerd en de MRDH komt HTM financieel tegemoet. Vanuit de Rijksoverheid ontvangt HTM een beschikbaarheidsvergoeding van 93-95% tot 1 juli 2021. Wat daarna volgt is op dit moment nog niet bekend. Momenteel is HTM in gesprek met de vakbonden, waarbij we inzetten op baanbehoud voor de huidige medewerkers. HTM past de interne bedrijfsvoering aan en bezuinigt daardoor in 2021.

HTM is tevreden dat de bestuurscommissie heeft ingestemd met haar voorstel voor de aangepaste dienstregeling 2021, waarbij HTM haar reizigers zoveel mogelijk probeert te ontzien. Deze is namelijk afgestemd op de veranderde reizigersvraag als gevolg van de coronacrisis waarbij HTM de kwaliteit van het openbaar vervoer zo goed mogelijk in stand houdt. De huidige dienstregeling (ingegaan op 1 september 2020) met minder ritten in de spits en meer spreiding over de dag wordt daarom in 2021 voortgezet, wel met vermindering van frequenties op lijnen waar dat kan.

Door de verminderde vraag past HTM de openingstijden van de servicewinkels wel enigszins aan. Naar verwachting zal deze aanpassing plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021.

De dienstregeling 2021 gaat in op 3 januari 2021. HTM zal haar reizigers informeren via www.htm.nl en de HTM reisapp.

Bekijk hier de belangrijkste wijzigingen.