Naar inhoud
Persbericht
02 mrt. 2022

Gavi terrein Ypenburg locatie tramremise

Het college heeft vandaag de zogenoemde Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de tramremise Ypenburg bekend gemaakt. Hiermee is de  komst van de tramremise op een deel van de GAVI-kavel, weer een stapje dichterbij. Den Haag investeert in betere en snellere tramverbindingen om de stad bereikbaar te houden. Binnen enkele jaren zijn de laatste roodbeige trams in de Haagse regio vervangen door een nieuwe generatie laagvloertrams. De bredere en langere trams vragen om bijpassende stallingscapaciteit. De komst van de nieuwe tramremise op de GAVI-kavel in de oksel van de A4 en de A12 bij het Prins Clausplein, maakt dit straks mogelijk.

GAVI Kavel Nieuwe Remise Rangeerterrein HTM Met Erik Beenen En Robert Van Asten

GAVI- kavel Ypenburg locatie voor nieuwe tramremise

Wethouder Robert van Asten (Mobiliteit): “Voor de MRDH, HTM en de gemeente Den Haag is het duidelijk. Goed, toegankelijk en comfortabel openbaar vervoer is nodig om het bestaande OV-systeem in de Haagse regio in stand te houden. Den Haag groeit de komende jaren fors, naar verwachting met 100.000 inwoners, zo’n 629.000 in 2040, dat betekent héel veel meer reizigers. Daarom vervangen we de roodbeige trams door laagvloerse trams. Deze bieden niet alleen plek aan meer reizigers maar zijn ook comfortabeler, sneller en beter toegankelijk voor mensen met een kinderwagen, rolstoel of scootmobiel. De bestaande remises zijn echter niet geschikt. Voldoende voorzieningen voor het stallen van deze nieuwe railvoertuigen zijn cruciaal. De GAVI-kavel is de beste plek waar dit gerealiseerd kan worden.”

 GAVI-kavel meest geschikt

Diverse alternatieven zijn bekeken door deskundigen van MRDH, gemeente Den Haag en HTM om uiteindelijk aan de zuidzijde van Den Haag de GAVI-kavel te bestempelen als de meest geschikte locatie voor de nieuwe remise. Het ligt zeer gunstig ten opzichte van het bestaand tramnetwerk en met oog op de toekomstige Koningscorridor. De remise is gepland op een deel van het terrein bij het Prins Clausplein, tegenover het stadion van ADO aan de andere kant van de A12. Het gebied wordt door de snelweg A4/Haaglanden, het Prins Clausplein, de TNOlocatie en de Plas van Reef omsloten. Op het terrein van de nieuwe tramremise zullen circa 40 brede tweerichting railvoertuigen gestald kunnen worden. Tevens wordt er ruimtelijk rekening gehouden met het stallen van tramvoertuigen ten behoeve van de toekomstige Koningscorridor, die Den Haag met Zoetermeer zal verbinden. De locatie was ooit aangewezen voor de geïntegreerde afvalverzamelings installatie, maar die kwam hier niet. Vandaar de naam GAVI.

NvU

In juli 2020 nam het college het besluit om de plannen voor de nieuwe tramremise op de GAVI- kavel verder uit te werken in een NvU. De gemeente Den Haag startte in nauwe samenwerking met MRDH en HTM een onderzoek naar de gewenste inpassing van de tramremise. De NvU is een rapport waarin integraal alle juridisch-planologische, financiële, ruimtelijke en eventuele uitvoeringstechnische randvoorwaarden worden weergegeven. Bij het opstellen van deze NvU is rekening gehouden met het feit dat de remise onderdeel uitmaakt van een groter gebied, waar in de toekomst ook meerdere ontwikkelingen moeten gaan plaats vinden.

Ontwikkeling 

Als eigenaar van de grond stelt Den Haag hoge eisen aan de remise en de verdere ontwikkeling op de GAVI-kavel. In de stad en de regio is er dringende behoefte aan meer bedrijfsruimte, klein- en grootschalig, op passende locaties. Op de GAVI-kavel doet zich de kans voor om naast de tramremise ook bedrijfsruimte te realiseren. Om de economische groei en beschikbaarheid van huisvesting te verbeteren, worden de mogelijkheden voor nieuw aanbod langs de A4 onderzocht. Eveneens is er aandacht voor het behoud van het groene karakter van het gebied rondom en rond de Plas van Reef.

Na instemming van de raad met de NvU, zal de ontwikkelaar in overleg met de gemeente het Voorlopig Ontwerp( VO) van het bouwplan verder uitwerken. Dit VO wordt eind 2022 verwacht. Ook wordt er  een NvU opgesteld voor het overblijvende deel van de GAVI-kavel. De remise zal naar verwachting binnen de komende vijf jaar gerealiseerd worden. Net als in het voortraject blijven belanghebbenden en bewoners betrokken bij het project.

Foto gemeente Den Haag - Sander Foederer: wethouder Robert van Asten en Erik Beenen, lid van het directieteam HTM bij de GAVI kavel in Ypenburg