Naar inhoud
Persbericht
24 mrt. 2024

Ontwerp Vervoerplan HTM 2025

HTM heeft een voorstel gedaan voor de nieuwe dienstregeling van tram en bus in 2025. Dit Vervoerplan 2025 is door MRDH op 13 maart 2024 – samen met die van EBS en RET – gestuurd aan de colleges van de 21 gemeenten en andere partijen voor reactie.

 

Ontwerp Vervoerplan 2025
RandstadRailtram en bus van HTM

HTM stelt een aantal maatregelen voor die beter inspelen op de behoefte van de reizigers door meer aanbod op de drukste momenten en trajecten. Met de opkomst van het thuiswerken is er een merkbare verschuiving opgetreden in de momenten dat mensen zich verplaatsen. Dat betekent op sommige dagen meer drukte in de ochtend- en avondspits. Opvallend is dat het gebruik van het openbaar vervoer in de weekenden gelijk of zelfs hoger ligt dan voor de coronapandemie. HTM wil dan ook in 2025 onderzoeken of het mogelijk is niet dagelijks een gelijke dienstregeling te rijden, maar met een flexibele dienst-regeling.

Belangrijkste voorstellen voor tram

 • Tram 34 wordt structureel opgenomen in de dienstregeling. Daarmee rijden tram 3, 4 en 34 gezamenlijk 18 keer per uur tijdens de spitstijden.
 • Tram 2: de frequentie wordt in de spits opgehoogd waarmee tram 2 acht keer per uur rijdt tussen Kraayenstein en Leidschendam, en acht keer per uur het kort traject.
 • Vaste inzet strandexpress tijdens de zomerdienstregeling: deze rijdt op het traject van tram 9 rechtstreeks vanaf de stations Hollands Spoor en Den Haag Centraal naar halten Kurhaus en Scheveningen Noord zonder tussenstops. Daarmee zijn reizigers vanaf Den Haag Centraal in slechts 10 minuten in Scheveningen.
 • Extra ritten tram 9 in de avond tijdens de zomerdienstregeling: de frequentie tussen 20.00 uur en 22.00 uur wordt verhoogd van vier ritten naar zes ritten per uur.
 • Verder zijn er een aantal voorstellen opgenomen voor de dienstregeling op onder andere Bevrijdingsdag, 1eKerstdag, Nieuwjaarsdag en tijdens de kerstvakantie.

Belangrijkste voorstellen voor bus

 • In 2024 verwacht HTM de nieuwe elektrische bussen (eCitaro) die de huidige aardgasbussen gaan vervangen. Een deel van de bussen zijn zogeheten gelede bussen van 18 meter lang. Die worden ingezet op de drukke buslijnen 23, 24, 25 en 26. Deze 18 meter bussen kunnen 50% meer reizigers vervoeren. Op de overige buslijnen worden de 12 meter elektrische bussen ingezet. Met de komst van de 18 meter bussen passen we de frequenties op een aantal lijnen aan en zijn de korttrajectritten niet overal meer noodzakelijk.
 • Meer ritten in de avond op alle buslijnen: bus 20,21, 22, 23, 26 en 28 gaan van twee naar drie keer per uur.
 • Bus 24 en 25 gaan vier keer per uur rijden.
 • Bus 22 gaat voortaan altijd doorrijden naar Rijswijk De Schilp.
 • Bus 23 krijgt tijdens de weekenden en zomerdienstregeling een andere route vanaf het Colijnplein naar Kijkduin. Niet langer via de Lobelialaan, maar via de Laan van Meerdervoort en Kijkduinsestraat.
 • Verdere voorstellen hebben betrekking op de dienstregeling tijdens schoolvakanties en een verschuiving in de tijden van extra schoolritten bus 21.

Personele ontwikkeling

Een belangrijke ontwikkeling waar HTM rekening mee moet houden is de beschikbaarheid van voldoende rijdend personeel. Net als veel andere OV-bedrijven in Nederland heeft HTM te kampen met een aantal oorzaken die daarop van invloed zijn. Denk daarbij aan de krapte op de arbeidsmarkt, medewerkers die met pensioen gaan of gebruik maken van de zware beroepenregeling. HTM werkt dan ook toe naar de maatregelen die in dit Vervoerplan 2025 zijn opgenomen.

Pilots flexibilisering dienstregeling

HTM wil in 2025 onderzoeken hoe we het aanbod van openbaar vervoer nog beter kunnen afstemmen op het aantal reizigers. Zo zien we bijvoorbeeld dat het vrijdag wat minder druk is in de ochtendspits van op dinsdag en donderdag. Door op vrijdag dan bijvoorbeeld de frequentie te verlagen kan de vrijgekomen capaciteit worden ingezet op andere momenten waar meer vraag is.

Procedure

Het ontwerp Vervoerplan 2025 van HTM ligt nu ter reactie voor aan de gemeenten. Die hebben daar tot 10 mei 2024 de gelegenheid voor. Daarna gaat MRDH alle reacties inventariseren en beoordelen op onder ander de Kadernota OV en concessieafspraken. De Vervoerplannen worden vervolgens vastgesteld door de Bestuurscommissie Vervoerautoriteit van MRDH voor de zomer 2024.