Productvoorwaarden Altijd Korting abonnement

Reisproduct 'Altijd Korting, maand' 

Icon -flag English version below

 • Het reisproduct geeft korting zowel op zowel het opstaptarief als het kilometertarief, zoals genoemd in artikel 4 van het Landelijk Tarievenkader II.
 • Het reisproduct is geldig in heel Nederland voor reizen met alle bussen, trams en metro’s van het stad- en streekvervoer.
 • Het reisproduct geeft geen korting bij reizen met de trein, het nachtnet, het OV over water (bijvoorbeeld waterbussen en watertaxi’s) en buurtbussen, tenzij een stad- of streekvervoerder anders aangeeft.
 • Het reisproduct is uitsluitend geldig op een persoonlijke OV-chipkaart en alleen te gebruiken door de kaarthouder.
 • In- en uitchecken met de OV-chipkaart is bij in- en uitstappen van het voertuig verplicht.
 • De korting is afhankelijk van de leeftijd van de kaarthouder:
  - Kind (4 t/m 11 jaar) : 47 % korting
  De korting is samengesteld op basis van korting op korting: standaard geldt de 34% leeftijdskorting daarboven geldt een korting van 20% wat resulteert in totaal: 47% korting.
  Indien de leeftijd van 12 jaar wordt bereikt, blijft de korting 47% tot het einde van de geldigheid van het maandabonnement.
  - Jeugd (12 t/m 18 jaar) : 40% korting
  Indien de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt, blijft de korting 40% tot het einde van de geldigheid van het maandabonnement.
  - Volwassene (19 t/m 64 jaar) : 20% korting
  Indien de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, blijft de korting 20% tot het einde van de geldigheid van het maandabonnement.
  - Senior (65 jaar en ouder) : 47% korting
  De korting is samengesteld op basis van korting op korting: standaard geldt de 34% leeftijdskorting daarboven geldt een korting van 20% wat resulteert in totaal: 47% korting.
 • Het reisproduct kan op iedere, door de klant te kiezen, dag ingaan en is geldig tot de overeenkomstige dag van de opvolgende maand.
 • Het reisproduct werkt niet in combinatie met andere kortingsregelingen.
 • U kunt het reisproduct alleen stopzetten of wijzigen voor de ingangsdatum. Stopzetten of wijzigen kan bij een HTM Servicepunten.
 • Het reisproduct “Altijd Korting, jaar” is verkrijgbaar bij de HTM Servicepunten.
 • Voor het vervoer met het reisproduct gelden de Algemene Vervoervoorwaarden van het stad- en streekvervoer. Deze vervoervoorwaarden kunt u downloaden.
 • Aan deze productvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

HTM Personenvervoer NV
Postbus 28503
2502KM Den Haag
KvK nummer : 27014495
BTW nummer : 8074.97.964.B.01

Terms and conditions of the travel product 'Always Discount, monthly'

 • The travel product entitles you to a discount on both the basic rate and kilometre rate, as referred to in Article 4 of the Landelijk Tarievenkader II.
 • The travel product may be used on all busses, trams and undergrounds of the urban and regional transport network across the Netherlands.
 • The product does not give you a discount for travelling by train, nor for using the night´s network, public transportation by water (e.g. water busses and water taxis) and local busses, unless the urban or regional transport provider communicates otherwise.
 • The travel product is exclusively valid with a personalised OV-chipkaart and may only be used by the cardholder.
 • Checking in and out with your OV-chipkaart is obligatory upon entering or exiting the vehicle.
 • The discount depends on the age of the cardholder:
  - Kids (4 - 11 years)                  : 47% discount
  The discount is based on yet another discount: the standard discount is the 34% age discount plus a 20% discount which comes down to a 47% discount in total.
  Upon reaching the 12th anniversary, the discount remains 47% until the monthly subscription expires.
  - Youth (12 - 18 years)               : 40% discount
  Upon reaching the 18th anniversary, the discount remains 40% until the monthly subscription expires.
  - Adults (19 - 64 years)              : 20% discount
  Upon reaching the 65th anniversary, the discount remains 20% until the monthly subscription expires.
  - Senior (> 65 years)                  : 47% discount
  The discount is based on yet another discount: the standard discount is the 34% age discount plus a 20% discount which comes down to a 47% discount in total.
 • The travel product may commence on any day selected by the customer and remains valid until the corresponding day of the following month.
 • The travel product may not be combined with any other discount schemes. 
 • You may only discontinue or change the travel product prior to the effective date. You may do so with one of HTM’s Service Points (HTM Servicepunten).
 • The travel product known as “Always Discount, yearly” is also available with HTM’s Service Points.
 • This travel product is subject to the General Conditions of Carriage or the urban and regional transport provider. These conditions of carriage can be downloaded.
 • No rights shall be derived from these product terms and conditions.

HTM Personenvervoer NV
PO Box 28503
2502 KM The Hague
Chamber of Commerce: 27014495
VAT: 8074.97.964.B.01 

HTM helpt je graag

Klantenservice: 0900-4864636

(gebruikelijke belkosten)

Maandag t/m vrijdag 07:00 – 22:00 uur
Zaterdag 08:00 – 22:00 uur
Zondag 09:00 – 22:00 uur
Of op Facebook en Twitter.