Productvoorwaarden Regio abonnement

Reisproduct 'Regio abonnement, maand'               

Icon -flag English version below

 • Het reisproduct is geldig op de lijnen van HTM, Connexxion, RET, Arriva, EBS, Qbuzz en op het NS-traject Gouda - Alphen a/d Rijn in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en provincie Zuid-Holland in de zones waar het reisproduct geldig is. Inclusief Connexxion Parkshuttle en lijn 395 Zierikzee-Rotterdam, RET STOPenGO, de lijnen 195 en 295 (Utrecht-Rotterdam) die door Arriva en Keolis worden gereden.
 • De zones (het gebied) waar het reisproduct geldig is wordt bepaald door de door de klant te kiezen centrumzone (4-cijferig nummer) en sterwaarde (1 t/m 6 ster).
 • Het reisproduct is verkrijgbaar in vol-tarief voor personen van 19 tot en met 64 jaar en in reductie-tarief voor personen van 4 t/m 11 jaar, 12 t/m 18 jaar en 65 jaar en ouder.
 • Het reisproduct is uitsluitend geldig op een persoonlijke OV-chipkaart en alleen te gebruiken door de kaarthouder. 
 • In- en uitchecken met de OV-chipkaart is bij in- en uitstappen van het voertuig verplicht.
 • Bij in- en uitchecken op de lijnen van HTM, Connexxion, RET, Qbuzz, EBS en Arriva binnen de zones waar het reisproduct geldig is wordt geen saldo van de OV-chipkaart afgeschreven. 
 • Om te kunnen in- en uitchecken moet op de OV-chipkaart een positief saldo staan, tenminste € 0,00. 
 • Het reisproduct is niet geldig in de Qbuzz Bestelbuzz, RET BOB-bus, de HTM Nachtbus, e-wheels, Nachtbussen en de OV-taxi van Arriva, Waterbus Zuid-Holland en de RET Fast Ferry.
 • Het reisproduct kan op iedere, door de klant te kiezen, dag ingaan en is geldig tot de overeenkomstige dag van de opvolgende maand. 
 • Stopzetten of omwisselen kan tot en met de tweede dag van de geldigheid van het reisproduct. Stopzetten of omwisselen kan alleen bij de HTM Servicepunten. Bij stopzetten restitueert HTM de klant het gehele bedrag van het reisproduct, zonder inhouding van administratiekosten. Bij omwisselen brengt HTM eventuele meerkosten van het nieuwe reisproduct in rekening, zonder toeslag van administratiekosten.
 • Bij het overleggen van duidelijk bewijsmateriaal, bijvoorbeeld een dokters- of overlijdensverklaring, is beëindiging met terugwerkende kracht mogelijk. Uit de doktersverklaring moet blijken dat de kaarthouder tijdens de gehele ziekteperiode niet in staat was gebruik te maken van het reisproduct. Terugbetaling aan nabestaanden vindt alleen plaats na verstrekking van een bewijs van erven aan HTM.
 • Het reisproduct “Regio abonnement, jaar” is verkrijgbaar bij de HTM Servicepunten.
 • Let op: als je een Regio abonnement op je OV-chipkaart hebt, dan kan dat niet gecombineerd worden met de volgende producten en proposities op dezelfde OV-chipkaart: een reizen-op-rekening product of propositie, zoals NS Flex of ABC van RET, een Traject Vrij abonnement van NS en een klassewissel naar de 1e klas voor de trein.
 • Voor het vervoer met het reisproduct gelden de Algemene Vervoervoorwaarden van het stad- en streekvervoer. Deze vervoervoorwaarden kun je downloaden.
 • Aan deze productvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

HTM Personenvervoer NV
Postbus 28503
2502KM Den Haag
KvK nummer : 27014495
BTW nummer : 8074.97.964.B.01

Terms and conditions of the travel product 'Regional Subscription, monthly' 

 • The travel product is valid onboard the vehicles of HTM, Connexxion, RET, Arriva, EBS, Qbuzz and also onboard NS Gouda - Alphen a/d Rijn in the city region of Rotterdam, The Haque and South-Holland in the zones in which the travel product is accepted. The zones (the area) in which the travel product is valid are determined by the centre zone to be chosen by the customer (4-digit number) and star value (1 to 6 stars).
 • The travel product is available in a full-rate version for people aged 19 - 64 years and in a discount version for children aged 4 - 11, 12 - 18 and also for elderly people aged 65 and beyond.
 • The travel product is exclusively valid with your personalised OV-chipkaart and may only be used by the cardholder.
 • Checking in and out upon entering or exiting the vehicle is obligatory.
 • Checking in or out onboard HTM, Connexxion, RET, EBS and Arriva within the zones in which the travel product is valid means that no money will be withdrawn from your OV-chipkaart.
 • In order to check in or out the balance on your OV-chipkaart should be positive and at least € 0,00.
 • The travel product cannot be used for the RET BOB-bus, the HTM Nachtbus and the RET Fast Ferry.
 • The travel product may commence on any day selected by the customer and remains valid until the corresponding day of the following month.
 • You may discontinue or exchange the travel product until the second day of validity. You may do so with one of HTM’s Service Points (HTM Servicepunten). Upon discontinuation HTM shall repay the customer the entire amount of the travel product without deducting the administrative charges. If the travel product is exchanged then HTM shall charge you any additional expenses of the new product, without adding the administrative charges.
 • Upon presenting unambiguous proof (e.g. medical statement, death certificate) termination with retrospective effect is possible. The medical statement should confirm that the cardholder throughout the period of illness was unable to use the travel product. Refund to the surviving relatives shall take place only after HTM has been presented with a certificate of inheritance.
 • The travel product “Regional Subscription, annual” is also available with HTM´s Service Points.
 • Please note: in the event you use your OV chipcard with a regional season pass (Regio abonnement), it is not possible to combine a “travel credit” product from other public transport companies like NS Flex, GVB Flex, on this same OV chipcard.
 • This travel product is subject to the General Conditions of Carriage or the urban and regional transport provider. These conditions of carriage can be downloaded.
 • No rights shall be derived from these product terms and conditions.

HTM Personenvervoer NV
PO Box 28503
2502 KM The Hague
Chamber of Commerce: 27014495
VAT: 8074.97.964.B.01

HTM helpt je graag

Klantenservice: 0900-4864636

(gebruikelijke belkosten)

Maandag t/m vrijdag 07:00 – 22:00 uur
Zaterdag 08:00 – 22:00 uur
Zondag 09:00 – 22:00 uur
Of op Facebook en Twitter.