Naar inhoud

Remise Scheveningen

Een nieuwe tram en een nieuwe remise

Remise Scheveningen

De tramremise op het Harstenhoekplein wordt verbouwd om geschikt te maken voor de verschillende typen trams die HTM heeft rijden en de nieuwe trams die in 2026 binnenkomen. Ook de tramrails in de Harstenhoekstraat worden vervangen. De werkzaamheden starten begin januari 2024 en duren tot september 2025. 

De werkzaamheden en daarmee allerlei soorten bouwgeluiden zijn een jaar tot anderhalf jaar te horen. Dat kan wel eens vervelend zijn, maar we doen er alles aan om de overlast hiervan te beperken.

De remise Scheveningen is voor HTM en haar reizigers onmisbaar vanwege de ligging, met de vele tramlijnen die hier in de buurt rijden en omdat het één van de drukste bestemmingen en evenementlocaties van Den Haag is.

Wijkkrant en bouwkrant

De werkzaamheden aan de tramremise op het Harstenhoekplein zijn begin januari 2024 gestart. De remise is straks geschikt voor alle type trams, dus ook voor de nieuwe TINA trams die vanaf 2026 binnenkomen. Na de verbouwing passen straks minimaal 36 lage vloer trams in de remise. De bestaande stallingshal wordt gedeeltelijk vernieuwd en de deuren, waar de hal in het verleden mee werden afgesloten, worden teruggebracht conform de huidige milieueisen voor energie en geluid. Ook wordt de bestaande bouw (kantoren etc.) gerenoveerd.

Daarnaast worden de sporen op het voorterrein en de in- en uitruksporen in de Harstenhoekstraat vervangen. Omdat de trams daar dicht op de huizen voorbij komen, geldt daar al jaren een snelheidsbeperking. De wijze waarop ze in de straat liggen, wordt aangepast op een manier die geluid en trillingen het beste dempen.

Goed nieuws is dat het tramspoor in de Harstenhoekweg verdwijnt. De nieuwe trams kunnen in twee richtingen rijden en hierdoor hoeven we niet langer achteruit, vanaf de Harstenhoekweg naar de remise te rijden. Dat voorkomt hinderlijke opstoppingen en is een enorme verbetering van de verkeersveiligheid op die locatie. De gemeente Den Haag gaat het Harstenhoekplein ook herinrichten. 

De werkzaamheden in de Gevers Deynootweg, Harstenhoekstraat, Harstenhoekweg en Harstenhoekplein starten in oktober 2024 en duren tot in het tweede kwartaal 2025.

De trams en medewerkers die gebruik maken van de remise Scheveningen verhuizen naar de remise Lijsterbesstraat. De remise Scheveningen is tijdens de verbouwing gesloten.

Hieronder vindt u uitgebreide informatie in de verschillende edities van de wijkkrant en de bouwkrant.

Klik hier voor de tweede editie van de wijkkrant remise Scheveningen van december 2023.

Klik hier voor de eerste editie van de Wijkkrant remise Scheveningen uit april 2022.

Klik hier voor de gezamenlijke bouwkrant van de gemeente Den Haag, Stedin en HTM van december 2023 over alle werkzaamheden rondom de remise Scheveningen in het Belgisch Park. 

Werkzaamheden HTM

Vervangen tramsporen op en buiten het terrein door HTM

De werkzaamheden in de Gevers Deynootweg, Harstenhoekstraat en Harstenhoekplein starten in oktober 2024 en duren tot in het tweede kwartaal 2025.

 

Nieuwe inrichting Harstenhoekplein door gemeente Den Haag

Samen met bewoners van het Harstenhoekplein wil de gemeente werken aan een nieuwe inrichting van het Harstenhoekplein.

Werkzaamheden Gemeente

Naast de verbouwing van de tramremise en het vervangen van de tramrails in de Harstenhoekstraat door HTM, werken Stedin en de gemeente Den Haag in de periode januari 2024 – begin 2026 ook in het Belgisch Park.

Vervangen gasleidingen door gemeente Den Haag

De huidige gasleidingen in de Haarlemsestraat, Harstenhoekstraat en Harstenhoekweg worden vervangen. De werkzaamheden vinden alleen plaats in de stoepen. Woningen blijven bereikbaar met loopplanken. De werkzaamheden starten op maandag 8 januari 2024 en duren in totaal 12 weken.

Vernieuwing Riolering Belgisch Park door gemeente Den Haag

In een deel van het Belgisch Park wordt het hoofdriool vernieuwd.  In de straten: Amersfoortsestraat, Assensestraat, Badhuisweg (gedeelte), Deventersestraat, Dordtsestraat, Gentsestraat (gedeelte), Gevers Deynootstraat, Haagsestraat (gedeelte), Haarlemsestraat, Harstenhoekstraat, Harstenhoekweg, Hasseltsestraat (gedeelte), Leeuwardensestraat, Maastrichtsestraat, Namensestraat (gedeelte), Utrechtsestraat en Zutphensestraat worden de hoofdaansluitingen op het hoofdriool en waterafvoerputten vervangen. De werkzaamheden vinden niet in één keer maar steeds voor een deel van een straat plaats. Zo blijft de wijk voor een groot gedeelte bereikbaar. Deze werkzaamheden starten in augustus 2024 en duren tot begin 2026.

Wij helpen je graag

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 20.00 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen van 09.00 - 17.00 uur.