Geld terug bij vertraging

Ontvang € 3,- bij een vertraging van 30 minuten of meer. Het geld wordt binnen 2 weken op je bankrekening gestort.

Reisinformatie

Persoonlijke gegevens

Op een los kaartje gereisd? Upload dan een scan van je kaartje in pdf of jpg formaat. Het bestand kan maximaal 2 MB groot zijn.

Voorwaarden HTM regeling ‘Geld terug bij vertraging’

  • De regeling ‘Geld terug bij vertraging’ is een coulanceregeling. Uitkering op grond van deze regeling houdt op geen enkele wijze aanvaarding van aansprakelijkheid van HTM voor schade veroorzaakt door vertraging in.
  • De ‘Geld terug bij vertraging’ regeling is van toepassing bij een vertraging van meer dan 30 minuten tijdens een reis met de tram van HTM in de Haagse regio. Vertraging ontstaan bij een reis met de bus van HTM is uitgesloten.
  • Een vertraging van meer dan 30 minuten betekent dat men meer dan 30 minuten later dan de geplande aankomststijd aankomt op de halte van bestemming.
  • Om in aanmerking te komen voor een compensatie moet de aanvraag binnen 4 weken na de vertraagde rit zijn ingediend bij HTM.
  • De compensatie voor de vertraging bedraagt € 3,- per vertraagde rit. Dit geld wordt binnen 2 weken op de opgegeven bankrekening gestort. Dit geld wordt niet contant uitgekeerd. 
  • HTM geeft geen geld terug bij vertragingen, die vooraf zijn aangekondigd. Denk hierbij aan omleidingen die vooraf zijn aangekondigd op deze website.
  • HTM geeft geen geld terug bij vertragingen als er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld extreme weersituaties.
  • HTM behoudt zich het recht voor om deze coulanceregeling per direct stop te zetten dan wel te wijzigen, zonder de reizigers hier vooraf over te informeren.
  • De Algemene Vervoersvoorwaarden stads- en streekvervoer zijn onverkort van kracht.
  • Medewerkers van HTM zijn uitgesloten van deze regeling.