Jaarverslag

Jaarverslagen

Ieder jaar publiceert HTM haar jaarverslag in de maand mei. Op deze pagina vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren. De jaarverslagen worden uit duurzaamheidsoogpunt niet gedrukt. Jaarverslagen van vóór 2012 kunnen per mail worden opgevraagd.