Naar inhoud

BOA-controleur

BOA controleurs staan in deuropening van de HTM tram en lachen naar de camera

Bij HTM werken ruim 100 Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA controleurs) die toezien op de veiligheid in onze voertuigen en op de halten. Zij controleren vervoerbewijzen, zien toe op de huisregels van HTM en zijn bevoegd om boetes uit te delen als reizigers geen geldig vervoersbewijs hebben of zich niet aan de regels houden.

Samenwerking

De algemene voorwaarden stads- en streekvervoer 2015 en de Wet personenvervoer 2000 vormen het uitgangspunt voor het werk van de BOA controleur. Zij zijn bevoegd om zwartrijders en overtreders te beboeten en aan te houden. HTM en de politie hebben hierover afspraken gemaakt in een convenant (uit 2006 met de toenmalige politie Haaglanden). Dit convenant is gebaseerd op het Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaren 9247. Eén van de afspraken in het convenant is dat het zogeheten Flexibel Ondersteunings Team (FOT) van HTM verdachten in speciaal daarvoor ingerichte bussen zelf vervoert naar het politiebureau. Als een verdachte uitdrukkelijk geen medewerking verleent of niet door HTM wil worden vervoerd, dan verzoekt HTM de politie om assistentie. Wanneer de BOA-controleur van zijn strafrechtelijke bevoegdheden gebruik maakt, legt hij/zij verantwoording af aan Justitie. Voor dit deel van hun werk doen zij dat aan de regionale politiechef als directe toezichthouder en de hoofdofficier van justitie als toezichthouder. 

Opleiding

HTM leidt haar BOA controleurs speciaal op voor het Openbaar Vervoer. De BOA controleur krijgt een uitgebreide opleiding, waarbij wetgeving, gedragstrainingen en praktijkervaring afwisselend aan de orde komen. In tegenstelling tot het standaard BOA-examen bevat het BOA OV-examen inzichtvragen met een hogere moeilijkheidsfactor. Daarnaast toetst HTM jaarlijks belangrijke kennis over wet- en regelgeving en gedragsvaardigheden in deelexamens. HTM meent dat het beter is om elk jaar met de inhoud van het vak bezig te zijn, inclusief een jaarlijkse toetsing in deelexamens. Ook doen de BOA controleurs elk jaar examen in het omgaan met agressie, gedragsvaardigheden en benaderingstechnieken. Docenten van de politieacademie nemen deze examens af bij alle HTM BOA controleurs, zodat zij hun geweldsbevoegdheid, net als politieagenten, behouden. Dit examen gebeurt op basis van de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB). Deze regeling kent een praktijkonderdeel aanhoudingstechnieken en zelfverdediging (AZV) en een theoretisch onderdeel geweldbeheersing (GB).

Bevoegdheden

In de Beleidsregels Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (versie 10 juli 2017, 36058) en de Politiewet 2012 staat uitgebreid beschreven welke taken en bevoegdheden BOA controleurs hebben in de uitoefening van hun functie. Ze zijn geweldsbevoegd en mogen transportboeien en een wapenstok gebruiken. Overigens maken de BOA controleurs van HTM geen gebruik van een wapenstok omdat zij in hun training en opleiding geleerd hebben hoe om te gaan met gespannen situaties. Bij overtredingen in bus of tram kunnen zij personen aanhouden en vervoeren naar het politiebureau. De BOA controleurs van HTM zien toe op de naleving van de eerdergenoemde algemene voorwaarden stads- en streekvervoer 2015, de Wet personenvervoer 2000 en de HTM-reisregels. 

Om het reizen voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen hanteert HTM deze reisregels.