Naar inhoud
Persbericht
24 jun. 2021

GVB, HTM, RET, NS en woningbouwpartijen: extra woningen zonder ov-investering is half werk

Den Haag, 22 juni 2021 - Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing heeft vandaag een omvangrijk investeringsplan gelanceerd om met de bouw van bijna een half miljoen woningen de woningnood in Nederland te bestrijden. GVB, HTM, RET en NS steunen dit plan, op voorwaarde dat de bouw gepaard gaat met forse investeringen in het openbaar vervoer.

Randstadrail tramplatform station Den Haag Centraal

Forum voor Stedelijke Vernieuwing is een publiek-private samenwerking en wil tot 2040 142 miljard euro investeren – waarvan 109 miljard zo goed als rond – in een combinatie van woningbouw in veertien grote gebieden met hoogwaardig openbaar vervoer.

Mobiliteitsalliantie
Behalve met het Forum Stedelijke Vernieuwing pleiten NS en de stadsvervoerders ook met de Mobiliteitsalliantie voor investeringen in mobiliteit. Deze alliantie met o.a. ANWB, Bouwend Nederland, de Fietsersbond, TLN en Schiphol, zet in op het spreiden van reizigersstromen, het vergroten van de verkeersveiligheid en grootschalige investeringen in infrastructuur. Deze zijn nodig voor de beheer en onderhoudsopgave die eraan komt en om de Nederlandse infrastructuur klaar te maken voor de toekomst.

Geld uit Nationaal Groeifonds voor OV
April jongstleden reserveerde het demissionaire kabinet al 2,5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds voor ov-projecten in de Randstad. 1,5 miljard euro voor het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofdorp. De overige 1 miljard euro is voor verbetering en uitbreiding van het spoor tussen Schiedam en Delft. In beide gevallen is dat de helft van de geschatte totale bedragen. NS sprak toen de hoop uit dat deze investeringen het startschot zijn voor een nieuw kabinet dat werk maakt van structureel geld voor mobiliteit.

Woningbouw
In het kader van de Nationale Omgevingsvisie heeft de rijksoverheid samen met de regio’s met het hoogste woningtekort veertien grote gebieden voor woningbouw aangewezen. Het gaat om de metropoolregio Amsterdam, Breda, Tilburg, Den Bosch, Zuidelijke Randstad, Groningen, Rotterdam Oostflank, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Regio Arnhem/Nijmegen, Utrecht, Eindhoven en Zwolle.

OV-schaalsprong
De benodigde OV-schaalsprong bevat onder meer de volgende projecten:
• Sluiting binnenring metro Amsterdam
• Verlenging Noord-Zuidlijn
• Citysprinter zonder onmogelijk maken van doorontwikkeling naar lightrail Den Haag-Rotterdam-Dordrecht
• HOV-ontsluiting Rotterdam Oost en automatisering metro Rotterdam
• Hoogwaardig OV Utrecht
• Koningscorridor deel station Den Haag Centraal-Binckhorst-Voorburg