Naar inhoud
Persbericht
12 jul. 2022

Twee nieuwe leden Raad van Commisarissen

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HTM Personenvervoer NV heeft op 20 mei 2022 twee nieuwe commissarissen benoemd.

Bestuur HTM staat op Den Haag Centraal

Met ingang van deze datum zijn de heren drs. Sjoerd Blüm en mr. drs. Peter Dijk toegetreden als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van HTM. De heer Blüm is momenteel CIO bij de Schiphol Group. Daarvoor bekleedde hij IT-functies bij Schiphol, Nationale Nederlanden en ING. Sjoerd Blüm is in het bijzonder deskundig op het gebied van IT- en digitaliseringsvraagstukken.  De heer Dijk is werkzaam als programmadirecteur voor de nieuwe Pallas-reactor van NRG in Petten (NH) en was voorheen onder meer algemeen directeur Metro & Tram en directeur van het bureau Noord-Zuidlijn bij de gemeente Amsterdam. Daarmee beschikt Peter Dijk over een grote ervaring op het gebied van onder meer infrastructuurprojecten. De heren Paul de Krom en Simon Renzema nemen na twee termijnen afscheid als lid van de RvC,  HTM, aandeelhouders en RvC zijn hen zeer erkentelijk voor hun grote inzet voor de Raad van Commissarissen en voor HTM gedurende de afgelopen jaren.

 

De Raad van Commisarissen van HTM: op de foto van links naar rechts Peter Dijk, Sandra Spek, Sjoerd Blüm, Linda Boot en Udo Groen (voorzitter)