Werkzaamheden

Actuele informatie voor omwonenden en werkenden in de omgeving

HTM werkt geregeld in de stad Den Haag of in de Haagse regio. Bijvoorbeeld aan de sporen, de elektriciteitsvoorziening of andere techniek. We vinden het belangrijk om u als omwonende of werkende in de buurt zo goed mogelijk te informeren over dit soort activiteiten, die helaas soms gepaard gaan met overlast. 

Op onderstaande tegel Projecten vindt u alle projecten die HTM uitvoert of laat uitvoeren door aannemers: van lang tevoren geplande projecten tot spoedreparaties die snel moeten worden uitgevoerd om de trams veilig en zonder verstoring te laten rijden.